Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

UTFORMNING AV ABSTRACT

1/ Förlängd deadline till den 11 maj 2017

2/ Abstract utformas på svenska eller engelska och får max innehålla 500 ord.

3/ Gör titeln kort i VERSALER men så att ämnet klart framgår, använd inga förkortningar i titeln.
Dela upp abstractet enligt följande.
• Bakgrund: Syftet med studien. Helst mycket kort.
• Material och metod
• Resultat: Sammanfattning av resultatet presenteras tillräckligt detaljerat för att understödja ”Slutsatsen”.
Resultaten som presenteras måste vara kompletta (men kortfattade) och slutgiltiga.
• Slutsats: Formuleringar som ”resultatet kommer att diskuteras” kommer inte att godkännas. 

4/ Använd endast standardförkortningar. Om andra förkortningar används skall förkortningen skrivas inom parentes
efter ordet första gången det används. Första gången ett produktnamn används skall det åtföljas av det generiska
namnet t.ex. omeprazole (Losec®)

5/ Abstract sänds in elektroniskt via mötets hemsida. När formuläret är ifyllt och ni har sänt iväg det erhåller ni ett
abstractnummer. En bekräftelse sänds automatiskt ut till den emailadress som angetts. Med bekräftelsen erhåller ni en länk som ni använder om ni önskar göra tillägg eller ändringar i ert abstract. Ändringar kan göras fram till abstractdeadline.

6/ Eventuella tabeller och figurer bifogas i slutet av formuläret.

7/ Abstracten bedöms av SRFs professorskollegium, SWEREFO eller FRS organisation

8/ Det är tillåtet att anmäla mer än ett abstract.

9/ Insändande av abstracts per fax eller brev godkänns ej!

10/ Besked om acceptans sänds ut senast den 27 maj 2017 - förlängt till den 5 juni


PRESENTATION AV GODKÄNT ABSTRACT

Alla godkända abstract presenteras som posters men vissa abstract presenteras dessutom som föredrag.

Poster
Vetenskapliga posters sitter uppe från onsdag till fredag. På plats i
kongresshallen finns en informationsdisk där personal är er behjälplig med information och material för uppsättning m.m.


Har ni frågor eller funderingar angående abstracts är ni välkomna att ta kontakt med MKON via e-mail till jenny@mkon.se eller på tel 0731-13 81 02.