Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

FRS stipendium om 50 000 kr i samarbete med Novartis för utvecklande av vården av reumatiskt sjuka patienter. Ansök senast den 20 augusti 2019!

Stipendiet är av yrkesförkovrande natur och kan sökas av medlemmar i FRS som behöver ekonomiskt stöd för att genomföra projekt som syftar till att beskriva eller utvärdera vården av patienter med reumatiska sjukdomar. Beloppet om 50 000 kr kan delas ut till en eller flera stipendiater.

Ansökan innehållande nedanstående uppgifter skickas till Elisabet Falkeström Österberg, stipendieansvarig i FRS-styrelse, elisabeth.falkestrom@regionvastmanland.se:

• Namn, adress, e-post, telefon, arbetsplats
• Kort projektbeskrivning (max 1 A4) där syftet att beskriva eller utveckla vården för patienter med reumatiska sjukdomar med det aktuella projektet tydliggörs, samt metod och klinisk betydelse av projektet framgår
• Budget och tidplan för projektet. Obs att medlen inte får användas för att bekosta resor, måltider, logi eller deltagaravgifter
• Intyg från verksamhetschef/motsvarande att projektet får genomföras

Stipendiet delas ut under Reumadagarna i Falun 11-13 september 2019.

Välkommen med Din ansökan senast den 20 augusti!

Med bästa hälsningar,
FRS-styrelse