Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2025

9-11 april

INSTRUKTIONER FÖR ATT SÄNDA IN SYMPOSIUM TILL VÅRMÖTET


INFÖR 2025
Vänligen läs följande instruktioner noga så att du vet vad det innebär att sända in förslag och vad som förväntas om ditt förslag blir antaget. Instruktionerna gäller för alla som sänder in förslag, såväl föreningar, privatpersoner som företag.

Sista dag för att sända in symposiumförslag är den 12 oktober 2024.

INSTRUKTIONER
Du skickar in ditt förslag via det elektroniska formuläret på denna hemsida (se länk till höger på denna sida).

När du sänt in ett förslag via vårt formulär skickas ett automatiskt bekräftelsemail med kopia på ditt insända förslag till angiven email. 

Du kan logga in och uppdatera ditt symposieförslag fram till deadline den 12 oktober.

Det finns möjlighet att lämna in ett obegränsat antal symposieförslag. 

Förslag som sänds in av industrin omfattas av samma riktlinjer. Det finns max 9 platser för industrisymposier och bedömningsprocessen är den samma som för övriga symposier.

Extra tips!
Av tidigare års drygt 100 st insända förslag, var det ytterst få av de 55 st accepterade förslagen som var ofullständiga.
De flesta av de accepterade förslagen är färdiga, genomarbetade förslag med tillfrågade föreläsare och moderatorer samt undertitlar och en tydlig lärandemålsbeskrivning. Vi välkomnar framför allt symposieförslag som innehåller bred representation från olika specialiteter och professioner, deltagare från mindre och större sjukhus samt olika delar av landet. Vår strävan är att få en jämn könsfördelning bland medverkande föreläsare och moderatorer.
För att attrahera fler deltagare brukar vi tipsa om att en kort lockande titel är mer tilldragande än en lång med invecklade facktermer.

Tänk på att du som fått ett förslag accepterat är ansvarig för att informera dina moderatorer och föreläsare.

RIKTLINJER
- Alla symposier har 60 minuter till förfogande
- 3 st föreläsare, á 15 minuter och 15 minuters diskussion
- 2 st moderatorer (industrisymposium tillåts ha 1 moderator)
- God blandning av de 5 medverkandes specialiteter, ort och kön.
- Moderatorer och föreläsare får endast vara delaktig vid två symposier
- Det är fördelaktigt om en moderator är tidigt i karriären och en moderator är mer erfaren.
- Det får inte förekomma förkortningar och produkt eller studienamn i titlarna
- Föreläsare och moderatorer betalar halv registreringsavgift och står själv för övriga kostnader
- Inget arvode utgår
- Symposiet skall hållas på svenska, om inbjuden utländsk gäst deltager, bör hela symposiet hållas på engelska

LÄRANDEMÅL
För att locka rätt målgrupp till våra symposier vill vi att du anger tre stycken lärandemål. Dessa skrivs in i det vetenskapliga programmet vid symposiet, där deltagarna kan läsa och välja vad som lockar dem mest.
OBS! Max 100 antal ord.

Ett exempel: Renal denervering i klinisk verklighet.
Lärandemål:
1. Att känna till de senaste rönen om mekanismer vid terapiresistent hypertension.
2. Att förstå det aktuella evidensläget för behandling med renal denervering.
3. Att kunna identifiera vilka patienter som kan vara aktuella för behandling.

Vi vill även att du anger 5 sökord.

OM DITT FÖRSLAG BLIR ANTAGET
- Har dina föreläsare och moderatorer tackat ja till att engagera sig vid ditt symposium? Eller har du inte tillfrågat dem ännu? Då är det hög tid att ta tag i det nu!

 - För att få en bredd på våra föreläsare och moderatorer så har vi satt ett maxantal om två engagemang/person. Hör efter hur många engagemang dina föreläsare och moderatorer har.

 - Informera föreläsare och moderatorer att de har 50% rabatt på anmälningsavgiften och att de själv ska göra sin anmälan via www.vårmötet.se. Anmälan är obligatorisk för alla som skall komma in i kongresshuset.

 - Informera föreläsare och moderatorer om att inget arvode utgår och att eventuella kostnader för resa och logi inte täcks av kongressen.

 - Du har möjlighet att finjustera ditt symposium i efterhand. Den 10 januari 2025 ska dock allt vara färdigt och inga fler justeringar kan göras.

- Har någon föreläsare eller moderator meddelat att de endast kan deltaga vid en speciell tid eller dag? Meddela detta snarast till Lotta Ahlbertz (lotta@mkon.se), då det är viktigt för vår schemaläggning.

VIKTIGA DATUM
12 oktober 2024 - Sista dag för att sända in förslag
26 oktober 2024 - Besked om ditt förslag har beretts tid i det vetenskapliga programmet
10 januari 2025 - Symposium skall vara komplett

INDUSTRISYMPOSIUM
Vi välkomnar företag att sända in symposiumförslag. Godkända förslag bereds plats i det vetenskapliga programmet under onsdagen och torsdagen.

KONTAKT
Vid frågor går det bra att kontakta Lotta Ahlbertz, lotta@mkon.se, 070-440 08 02.