Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Välkommen att skicka in ditt abstract till Stroketeamkongressen!

Deadline för abstractinlämning: 15 augusti 2020
Notifiering om godkänd abstract: 24 augusti 2020

UTFORMNING AV ABSTRACT
1/ Deadline: 15 augusti 2020
2/ Abstract utformas på svenska eller engelska och får max innehålla 300 ord.
3/ Gör titeln kort men så att ämnet klart framgår, använd inga förkortningar i titeln.
Dela upp abstractet enligt följande.
• Bakgrund: Syftet med studien. Helst mycket kort.
• Material och metod
• Resultat: Sammanfattning av resultatet presenteras tillräckligt detaljerat för att understödja ”Slutsatsen”. Resultaten som presenteras måste vara kompletta (men kortfattade) och slutgiltiga.
• Slutsats: Formuleringar som ”resultatet kommer att diskuteras” kommer inte att godkännas.
4/ Använd endast standardförkortningar. Om andra förkortningar används skall förkortningen skrivas inom parentes efter ordet första gången det används. Första gången ett produktnamn används skall det åtföljas av det generiska namnet t.ex. Losec® (omeprazole)
5/ Abstract sänds in elektroniskt via mötets hemsida. När formuläret är ifyllt och ni har sänt iväg det erhåller ni ett abstractnummer. En bekräftelse sänds automatiskt ut till den email-adress som angetts. Med bekräftelsen erhåller ni en länk som ni använder om ni önskar göra tillägg eller ändringar i texten. Ändringar kan göras fram till abstract deadline (15 augusti 2020).
6/ Eventuella tabeller och figurer bifogas sist i formuläret (en (1) fil per abstract).
7/ Abstracten sorteras och bedöms av organisationskommittén, som beslutar om det blir en muntlig eller poster presentation. Abstract som godkänts för publicering av författare visas elektroniskt på hemsidan och i abstractboken.
8/ Det är tillåtet att anmäla mer än ett abstract.
9/ Insändande av abstracts per fax eller brev godkänns ej!
10/ Besked om acceptans sänds ut senast den 24 augusti.

PRESENTATION AV GODKÄNT ABSTRACT
Godkända abstract presenteras som posters eller muntlig presentation.

Poster
Storlek på posters, bredd, 70 cm x höjd, 100 cm. Vetenskapliga posters sitter uppe från torsdag till fredag. På plats i kongresshallen finns en informationsdisk där personal är er behjälplig med information och material för uppsättning m.m. Postrarna presenteras i postersession.

Muntlig presentation
Information kommer senare

Har ni frågor eller funderingar angående abstracts är ni välkomna att ta kontakt med MKON per mail amanda@mkon.se.