Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Rapporter från utbildningsdagar


Rapport från utbildningsdagar i Göteborg, januari 2019 - VIC:s arbetsgrupp för sekundär prevention. Tema: Efter akut kranskärlssjukdom – Hjärtrehabilitering av idag.


Sammanfattning PCI-dagarna, Göteborg 22-23 November 2018


Presentation från VIC Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt Stockholm, 25-26/10 på temat: Vård och rehabilitering vid hjärtsvikt - vilka är möjligheterna
Program

Jonna Norman – 
introduktion
Peter Vasko – 
Aktuellt medicinskt vid hjärtsvikt med RiksSvikt. Peripartumkardiomyopati 1
Peter Vasco - 
 Aktuellt medicinskt vid hjärtsvikt med RiksSvikt. Peripartumkardiomyopati 2
Åsa Cider – 
Fysisk träning, senaste nytt och möjligheter vid hjärtsvikt
Leonie Klompstra – 
Exergamin in patients with heart failure
Eva Hägglund – Yoga vid hjärtsvikt
Stella Cizinsky – 
Livsstil och integritet
Stella Cizinsky och Sofia Särnvald - 
Hälsosnack och stöd i praktiken
Jonna Norman - 
Träning i medveten närvaro
Wei Yu - 
Mindfulness och medkänsla – winwin för patienter och oss själva
Stefan Balogh - 
Praktiska lösningar i sexuella situationer
Hans Persson - 
Nutid och framtid i vård och behandling vid hjärtsvikt

Rapport från Hjärtsviktsgruppens utbildningsdagar i Stockholm 2018


Presentationer från Nationella utbildningsdagar för medfödda hjärtfel, 1-2 februari 2018, Umeå


Åhörarkopior
Barnhjärtmottagningen
Kardiogenetik
Kardiomyopatier
Nutrition
Transport av barn med medfödda hjärtfel
Uppföljning av psykomotorisk utveckling hos barn med medfödda hjärtfel
EKG
Familjemott CKG
LQTS
Träning vid medfödda hjärtfel I
Träning vid medfödda hjärtfel II

Pågående forskning
Adole7C
Fys kapac o träning
Transition
Muskelfunktion
Fysisk aktivitet


Presentationer från VIC Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt, 20-21 oktober 2016 Folkets Hus, Huddinge centrum Stockholm på temat ”OKEJ med samarbete vid hjärtsvikt”
Program
Jonna Norman – Introduktion
Peter Vasko - Aktuellt medicinskt inom hjärtsvikt och RiksSvikt
Caroline Jörnebrant och Julia Olsson – Personcentrerad vård på avd. 357 patienten – vårdteamet blir komplett
Eva Ruberg – Arbetsterapeutens roll vid hjärtsvikt
Helena Sköldbäck - Fysioterapeutens roll vid hjärtsvikt
Maria Liljeroos - Från sjukhuset till hemmet via primärvården
Mahboubeh Goudarzi och Eva-Lena Anderson - Personcentrerad vård på distans (PDF kommer inom kort)
Anna-Karin Kruse och Linnéa Norén - Uppföljning i hemmet av multidisciplinärt team med fokus på egenvård
Mikael Melin - Nutid och framtid med hjärtsvikt i ett fysiologiskt perspektiv
Nina Lahti – Optimerad vårdkedja och nya samarbeten OKEJ vid hjärtsvikt


Workshop – ljudfiler auskultation hjärta och lungor
Mitral Regurgitation - Sound
Aortic Stenosis
Aortic Regurgitation - Sound
Crackles - Lung Sounds Collection
Wheezing - Lung Sounds Collection


Presentationer från Nationella Utbildningsdagar Medfödda Hjärtfel ”Nutid-Framtid” 4-5 februari 2016 Lund


Nationella Utbildningsdagar Medfödda Hjärtfel ”Nutid-Framtid”
Program

Anna-Klara Zetterström, GUCH
Anna-Klara Zetterström, Swedcon
Johan Holm, Enkammarhjärta
Johan Holm, Kateterintervention
Katarina Hanséus
Ulf Thilén, CoA
Ulf Thilén, Hjärtfel & Graviditet GUCH
Misha Bhat
Linda Ternrud
Carina P & Jasmin El-A
Ewa-Lena Bratt
Björn KornhallPresentationer från Nationella utbildningsdagar inom Sekundärprevention, 5-6 november 2015.

5 nov
Magnus Wahlin
Brigitta Nydahl Svärd
Helen Sundberg
Kicki Tengblad
Föreläsningen om Takutsubo av Elmir Omerovic kommer inom kort

6 nov
Eva Brink
Eva Ekerstad
Elisabeth Nilsson


Presentationer från utbildningsdagar i hjärtsvikt ”Hopp och tillit hela vägen”


16/10
Jonna Norman, Introduktion
Peter Vasko, Aktuellt inom kardiologin och RiksSvikt
Tiny Jaarsma, Samtal om diagnos och palliativ vård
Tiny Jaarsma, VR and internet
Eva-Britt Norberg, Avhandling - Arbetsterapi vid hjärtsvikt och HOPP-projektet
Åsa Cider, Muskler och träning

17/10
Anna Strömberg, Järn, salt och vatten
Walter Osika, Empati, compassion och stress
Margareta Lundin, Hoppets betydelse
Cecilia Melder, Existensiell hälsa
Jonna Norman, Avslutning


Kort om HOPP-projektet

Läs mer

State of the Heart i Malmö 2013 - Hjärtsviktgruppens session

Läs mer

Sekundärpreventiva gruppens utbildningsdagar, november 2012

Föreläsningar i pdf
Överlevnad
VIC Örebro Anna-Lena
Interventionell kardiologi i Etiopien
Förmaksflimmer 12 nov Peter
Birgitta Andersson Hjärtstopp


Hjärtsviktgruppens nationella utbildningsdagar 25-26 oktober 2012 i Stockholm

VIC:s nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt den 25-26 oktober i Stockholm på temat – ”Gott och blandat vid hjärtsvikt”. Klicka här för att se preliminärt program

Bilder från utbildningsdagarna

Arbetsgruppen för hjärtsvikt inom VIC

Föreläsningarna 2012 i pdf
Jonna Norman - Introduktion
Inger Hagerman
Axel Wolff
Hans Persson
Susanne Lind
AnneCharlotte Söderberg
Cecilia Edström
Charlotta Wredmark
Anna Strömberg
Andreas Fors
Jonna Norman - AvslutSammandrag från
 "Arbetsgruppen för medfödda hjärtfel"
 utbildningsdagar nov 2011 i Göteborg

Läs mer här


 Arbetsgruppen medfödda hjärtfel med Kerstin Lundbladi spetsen, hälsade alla välkomna

Mats Mellander föreläste om barnkardiolog om fosterkardiologi

Britt-Marie Ekman Joelsson barnkardiolog om medfödda hjärtmissbildningar.

Helen Rönning lektor på Hälsohögskolan Jönköping, pratade om överföringsmottagning mellan barnklinik och GUCHmottagning.

Marie Jinnesjö, sjuksköterska GUCH-mottagningen, berättar hur hon pratar med ungdomarna om sexualitet, preventivmedel och graviditet.

Eva Furenäs, kardiolog/GUCHolog, och Gunilla Sundell, obstetriker, berättade om hur man följer en graviditet hos en kvinna med medfött hjärtfel.

Ewa-Lena Bratt informerade om vad som är på gång angående avhandlingar, kurser och evenemang i Sverige men även internationellt.
PCI-dagarna Uppsala 17-18 november 2011

 I ett höstskrudat Uppsala hölls de allra första utbildningsdagarna för PCI-gruppen den 17-18 november. Till dessa fullspäckade dagar kom närmare 50 deltagare och en stor utställning som ytterligare förhöjde stämningen. Kvällens festmåltid avnjöts på anrika restaurang Eklundshof, med god mat, underhållning och musik. Utbildningsdagarnas fokus var att skapa en bild av kunskapsläget inom PCI – var står vi idag? Som föreläsare kunde vi glädjande nog presentera riktiga auktoriteter inom området, nämligen inga mindre än Stefan James, Uppsala (PCI-operatör, överläkare och Ordförande för SCAAR-gruppen i Swedeheart), Bo Lagerqvist, Uppsala (PCI-operatör och överläkare) och Lasse Hellsten, Gävle (PCI-operatör och överläkare). Föreläste gjorde även Christian Johansén, Uppsala (UCR), Ole Wagner, Helsingborg och David Zughaft, Lund. Genomgående ett mycket uppskattat arrangemang, som återkommer i november 2012. Datum, plats och preliminärt program presenteras innan sommaren. Väl mött!

Referat från utbildningsdagarna / Sabine EdholmVIC hjärtsviktsutbildning i Göteborg 2011

 Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt den 6-7 oktober 2011.
 Trots höstregn och blåst i Göteborg kom det, till vår stora glädje, över 70 personer till årets utbildningsdagarna med temat ”Att leva med hjärtsvikt-hur finner man balans i tillvaron”). Fokus var främst på det dagliga livet med hjärtsvikt och att finna en hälsobefrämjande balans mellan aktivitet, återhämtning/vila och sömn. På programmet fanns även senaste nytt inom det medicinska området, salt och vatten i balans vid hjärtsvikt.
 Sammanställningen av utvärderingar som besvarades av drygt 89 % av deltagarna gav höga medelvärden ( max poäng 5). Frågeområderna var: Information om konferens 4,3; Innehåll 4,1; Konferenslokal och förtäring 4,3; Festarrangemanget 4,2; Totalintrycket av konferensen 4,1 och utbildningsdagarna förlagt i Göteborg 4,1.

Referat från utbildningsdagarna / Helena Sköldebäck

 Hjärtsviktsdagarnas föreläsningar 2011 i PDF
Introduktion / Jonna Norman
 Senaste nytt inom hjärtsviktsbehandling del 1 och del 2 / Mikael Fue
 Att hantera sina dagliga aktiviteter som äldre hjärtsviktssjuk / Eva-Britt Norberg
Salt & vatten i balans vid hjärtsvikt/ Maria Schaufelberger
 Sömn och hjärtsvikt / Laudger Grote
 Hur fysiskt ansträngande är olika aktiviteter och vad kan vi rekommendera vid hjärtsvikt - del 1 och del 2 / Åsa Cider
Fysisk aktivitet vid kronisk hjärtsvikt, hinder och möjligheter/ Harshida Patel
Balansnedsättning och fysisk träning vid hjärtsvikt / Agneta Rosenkvist och Monika Almroth
Avslutning / Jonna Norman
 VIC hjärtsviktsutbildning i Göteborg 2010

Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt den 28 och 29 oktober 2010

 Under ett par dagar i ett höstigt Göteborg gick de nationella utbildningsdagarna i hjärtsvikt av stapeln. Temat i år var - Att främja hälsa vid kronisk hjärtsvikt - är det möjligt? Frågan möttes på bred front med allt från senaste nytt inom medicin vid hjärtsvikt till mindfulness och hur man kan må bra och få en sann självbild. Omkring hundra personer deltog under dagarna. Utifrån våra yrkesprofessioners olika perspektiv belystes hur vi kan arbeta med fokus på att stödja det friska och hälsan hos personer med kronisk hjärtsvikt.
 Utvärderingarna besvarades av drygt 78 % av deltagarna och sammanställningen gav höga medelvärden upp till 4,5 (max poäng 5) inom flera av frågeområdena: Information om konferensen 4,0; Innehåll 4,2; Konferenslokal och förtäring 4,5; Festarrangemanget 4,5; Totalintrycket av konferensen 4,3 och utbildningsdagarna förlagt till Göteborg 4,1

 Hjärtsviktsdagarnas föreläsningar 2010 i PDF
Introduktion / Jonna Norman
Mindfulness och CHF / Jonna Norman
Patientfall - Hur gör vi i praktiken? (Att leva med hjärtsvikt) / Arb.ter Eva Ruberg
Det motiverande samtalet / Eva Drevenhorn
Hälsorelaterad livskvalitet, genus och primärvårdsperspektivet / Jan Mårtensson
Palliativ vård vid hjärtsvikt - i ett europeiskt och globalt perspektivt / Jan Mårtensson
Motion och fysisk aktivitet vid hjärtsvikt / Mats Börjesson
Omvårdnadsåtgärder och livskvalitet / Alicja Arasimovicz
HOPP-projektet (Hjärtsvikt Och Palliativa Programmet) / Anna Forssell
Patientfall - Hur gör vi i praktiken?/ Helena Sköldbäck
VIC utbildningsdagar, Sekundärpreventiva gruppen, i Malmö 2010

 Sekundärpreventiva gruppens föreläsningar 22-23 nov 2010 i PDF
Patientkommunikation och motiverande samtal / Lena Rahle-Hasselbalch
Medicinsk Yoga i hjärtrehabilitering / Maria Nilsson