Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Sekundärpreventionsgruppen

Varför startade gruppen?
Den första sjuksköterskebemannade mottagningen etablerades i Sverige 1989 i syfte att bedriva sekundärprevention och rehabilitering till patienter med kranskärlssjukdom. Ett behov uppstod av kompetenshöjande åtgärder inom området samt någon form av plattform där utbyte av erfarenhetsbaserad kunskap kunde ske

När startades gruppen?
Gruppen startades i maj 2003 på initiativ av VICs styrelse


Arbetsgruppens målsättning och tyngdpunkt:
Arbetsgruppen i sekundär prevention har som målsättning och tyngdpunkt att regelbundet, helst vartannat år, ordna nationella utbildningsdagar  som ger vårdpersonalen både inom öppen och slutenvården möjlighet till utbyte av kunskap och erfarenhet och kan därigenom möjliggöra att kvalitén på vården och omhändertagandet av patienter med kranskärlssjukdom kontinuerligt förbättras.

VIC:s arbetsgrupp för Sekundärprevention söker nya medlemmar!
Gruppen söker dig som vill vara med och utveckla det sekundära preventionsarbetet via VIC genom att ex anordna nationella utbildningsdagar inom sekundärprevention!
För mer information klicka här samt läs mer under fliken Arbetsgrupper / Sekundärpreventionsgruppen

Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2010
Verksamhetsberättelse 2008


 Marianne Lång
 Leg sjuksköterska/Rökavvänjningssköterska

 HjärtRehab Mottagningen Avdelning 43/44
 Hjärtcentrum
 Norra Älvsborgs Länssjukhus
 461 85 Trollhättan

 Tel 010 4350445 eller 010 4350430
 E-mail: marianne.lang@vgregion.se

 Sammankallande i arbetsgruppen


Kicki Tengblad
 Leg Dietist

 Dietistmottagningen
 Per Dubbsgatan 14
 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 413 45 Göteborg

 Telefon 031-342 48 24
 E-mail: kicki.tengblad@vgregion.se


Maria Samuelsson
 Leg sjuksköterska

 Hjärtmottagningen/Medicinmottagningen 2
 Östra sjukhuset
 Diagnosvägen 11
 416 85 Göteborg

 Tel 031 343 82 33
 E-mail: maria.b.samuelsson@vgregion.se
Elin Lundberg

 Leg sjukgymnast

 Rehabiliteringscentrum område 2 Hus D 4
 Länssjukhuset Ryhov
 551 85 Jönköping

 Tel 036 321850
 E-mail: elin.lundberg@rjl.se


Jessica Lindman Johansson
 Leg sjukgymnast

 Hjärtcentrum, Sjukgymnastiken
 Norrlands Universitetssjukhus
 907 37 Umeå

 Tel 090 785 84 41
 E-mail: jessica.lindmanjohansson@vll.se

Från vänster:
Maria Samuelsson, Jessica Lindman Johansson, Christine Tengblad, Marianne Lång, Elin Lundberg