Välkomna till Västerås!


För fjärde gången arrangerar Svensk Reumatologisk Förening (SRF) sitt största

möte i sin nya form - Reumadagarna - i samarbete med övriga professioner 

och patientföreningar.

Det känns spännande och roligt att upptäcka Västerås

Reumadagarna kommer innehålla allt man kan tänka sig i form av ny kunskap, 

praktisk handläggning, registerarbete, nätverksbyggande och blickar mot 

framtiden. 

Vi vill även passa på att hälsa våra samarbetspartners från industrin hjärtligt välkomna

– tillsammans utvecklar vi morgondagens vård för de reumatiskt sjuka i Sverige.


Varmt välkomna! 

Gerd-Marie Alenius

Ordförande i programkommittén

Vice ordf SRF