Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Praktisk Perifer Regionalanestesi 

Kursbeskrivning: Kursen är en komprimerad version av de populära Örebrodagar i praktisk perifer regionalanestesi som arrangerats  sedan 2005. Målgruppen är  ST-läkare inom anestesi och intensivvård, utan tidigare erfarenhet av ultraljudsledd punktion.

På förmiddagen kommer kursdeltagarna att lägga ultraljudsledda blockader på sövda grisar. Både ultraljud och nervstimulator kommer användas, för att verifiera rätt strukturer. Under eftermiddagen undersöker kursdeltagarna  friska frivilliga försökspersoner med ultraljud. Fokus läggs på praktiskt träning, med hög instruktörstäthet.

Efter kursen är målet att kursdeltagarna ska ha praktisk kunskap om de vanligaste perifera blockaderna i övre och nedre ¬extremiteter med ultraljudsledd teknik.

Kursledare: Dr Ján Kuchálik, MD, PhD
Dr Malin Ugarph Edfeldt, MD.

Målgrupp: ST-läkare inom anestesi och intensivvård, utan tidigare erfarenhet av ultraljudsledd punktion.

Datum: 21 september 2021
Tid: 10.00 - 17.00. Kursmiddag 19.00
Plats: Utbildningsavdelningen, Universitetssjukhuset i Örebro.
Sal:
Delmål: C1, C2, C5, C8
Pris: 5500 kr exkl moms. Lunch, fika och kursmiddag ingår.
Max antal deltagare: 12
Anmälan: Sker i samband med anmälan till SFAI-veckan. Vill du endast anmäla dig till detta möte väljer du i anmälningsformuläret ”Anmälan endast förmöte” under ANMÄLAN-fliken

EndoVascular resuscitation, bleeding and Trauma Management (EVTM) 

Kursbeskrivning:
• Introduktion till EVTM-konceptet and användning av aortaocklussionsballong (resuscitative endovascular balloon      occlusion of the aorta, REBOA) i patienter med livshotande blödning
• Att anlägga kärlaccess
• REBOA – grundläggande och avancerade tekniker
• Föreläsningar och diskussioner
• Praktisk workshop på modeller och sövda djur
• Avancerade djurmodeller för blödningschock

Kursledare: Tal Hörer, MD PhD, Docent. Kristofer Nilsson, MD PhD, Docent

Målgrupp: Målgrupp: ST-läkare och specialistläkare inom anestesi och intensivvård och akutmedicin med intresse inom trauma/blödningschock/resuscitering

Datum: 21 september 2021
Tid: 10.00 - 17.00. Kursmiddag 19.00
Plats: Utbildningsavdelningen, Universitetssjukhuset i Örebro.
Sal:
Delmål: C6
Pris: 6000 kr exkl moms. Lunch, fika och kursmiddag ingår.
Max antal deltagare: 25
Anmälan: Sker i samband med anmälan till SFAI-veckan. Vill du endast anmäla dig till detta möte väljer du i anmälningsformuläret ”Anmälan endast förmöte” under ANMÄLAN-fliken

Etik och svåra samtal 

Kursbeskrivning:
Vill du bli bättre på att lösa etiska problem i vardagen? Funderar du på hur man för en diskussion vid en vårdkonferens, och vilka lagar och regler man behöver ta hänsyn till? Tycker du att det känns spännande att träna dig i ”svåra samtal” med hjälp av en duktig skådespelare? Då är den här kursen något för dig.

Under förmiddagen kommer vi att diskutera olika etiska frågeställningar, gå igenom strategier för hur man kan föra en etisk diskussion samt gällande lagar och riktlinjer. På eftermiddagen arbetar vi tillsammans med skådespelare och omsätter teorin i praktik.

Kursen vänder sig till såväl ST-läkare som specialister och uppfyller:
- SOSFS 2015:8 (”nya ST”): delmål A2, samt delar av A5, A6, B1, B5, C7 och C13.
- SOSFS 2008:17 (”gamla ST”): del av delmål 7, 13, 14, 15 och 18.

Kursledare: Kursen leds av Eva Hannerz Schmidtke, BÖL och läkarchef på Intensivvårdssektionen Akademiska sjukhuset Uppsala och Karolina Persson, specialistläkare vid Skånes Universitetssjukhus Lund. Eva har anordnat flera workshops i etik både inom SFAI och SSAI och Karolina har intresserat sig för frågan om ej HLR-beslut i samband med anestesi. Karolina och Eva har samarbetat sedan 2019 och ett av deras projekt är den delförening för etik inom SFAI som kommer att konstitueras under SFAI/AnIva-mötet 2021.

Datum: 21 september 2021
Tid: 09.00 - 16.00.
Plats: 
Sal:
Delmål: A2, A5, A6, B1, B5, C7, C13
Pris: 2000 kr exkl moms.
Max antal deltagare: 20
Anmälan: Sker i samband med anmälan till SFAI-veckan. Vill du endast anmäla dig till detta möte väljer du i anmälningsformuläret ”Anmälan endast förmöte” under ANMÄLAN-fliken

SFAIÖPs workshop luftvägshantering vuxen

Kursbeskrivning:
Workshopen avser att träna på färdigheter inom luftvägshantering vid förväntat och oförväntat svår luftväg hos vuxna. Kursen riktar sig till de flesta narkosläkare, såväl under sen ST som till färdiga specialister eller på bakjoursnivå. Handledning sker av styrelsemedlemmar från SFAIÖP med VIP-förstärkning av Dr Imran Ahmad som är en av författarna i Difficult Airway Society Guidelines för vakenintubation.
Deltagarna kommer att gå igenom 5 skills stations där olika färdigheter kring algoritmen för svår luftväg eller för planerad hantering av förväntat svår luftväg tränas:

Vaken videolaryngoskopi med Imran Ahmad från Guy’s and St. Thomas’ Hospital (London)
Fiberendoskopisimulator
Konvertering av LMA till endotrakealtub
Ultraljud av luftvägen
eFONA

Målgrupp: alla anestesiologer från sen ST till bakjoursnivå
Kursledare: Robert Sütterlin, MD, PhD

Datum: 21 september 2021
Tid: 13.00 - 17.00
Plats: Meddelas inom kort
Sal: Meddelas inom kort
Delmål: delar av delmål C2, C4, C5, C6
Pris: 2500 kr exkl moms. Fika ingår
Max antal deltagare: 30 (munskydd och visir tillhandahålls)
Anmälan: Sker i samband med anmälan till SFAI-veckan. Vill du endast anmäla dig till detta möte väljer du i anmälningsformuläret ”Anmälan endast förmöte” under ANMÄLAN-fliken