Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

PROGRAM - Fredag 5e maj 2017


Preimplantatorisk genetisk diagnostik- PGD i Sverige. Var står vi – och vart är vi på väg?

08:30 – 09:00    Samling och frukost

09:00                 Inledning
                           Britt Friberg och Kersti Lundin, VOG Könsceller

09:15                 Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) - syfte, historik, indikationer och metoder
                           Elisabeth Syk Lundberg, Överläkare, Professor & H
elena Malmgren, Sjukhusgenetiker, Docent
                           Klinisk genetik, Karolinska universitetssjukhuset                             

10:00 – 10:30    Kaffe

10:30                 Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) - syfte, historik, indikationer och metoder, forts
                           Elisabeth Syk Lundberg, Överläkare, Professor & Helena Malmgren, Sjukhusgenetiker, Docent
                           Klinisk genetik, Karolinska universitetssjukhuset 

11:30                 Assisterad befruktning vid PGD. Tekniska och Ekonomiska aspekter
                           Julius Hreinsson, Laboratoriechef
            
                           Reproduktionsmedicin, Karolinska universitetssjukhuset

12:00 – 13:00    Lunch

13.00                 Resultat - Stockholm och Göteborg
                           Kjell Wånggren, Överläkare, Docent Reproduktionsmedicin, Karolinska universitetssjukhuset &
                           Ann Thurin Kjellberg, Överläkare, Docent, Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

13:30                 Psykologiska aspekter – Patientens perspektiv
                           Stina Järvholm, Psykolog, Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

14:10                 Regler och praktiska konsekvenser av dessa
                          Britt Friberg, Överläkare, Docent, Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus/Malmö                           

14:45 – 15:15    Kaffe

15:15                 Fallbeskrivningar med diskussion
                          Elisabeth Syk Lundberg, Överläkare, Professor & Helena Malmgren, Sjukhusgenetiker, Docent
                          Klinisk genetik, Karolinska universitetssjukhuset  

16:00                 PGS i världen samt svenska PGS studien
                           Thorir Hardarson, Laboratoriechef, Fertilitetscentrum/IVF-Sverige

16:15                 Paneldebatt - frågor
                           Alla
                           Moderator Kersti Lundin, Laboratoriechef, Docent, Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

16:45 – 17:00    Sammanfattning av dagen                    
                           Britt Friberg