Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Hjärtligt välkommen till Lund 19–22 september 2022 och kardiologisk kurs med inriktning Medfödda hjärtfel hos vuxna.

Varje år föds ca 1000 barn i Sverige med hjärtfel. Tack vare forskning, utveckling samt skicklig vårdpersonal överlever dessa barn i allt större utsträckning. Idag finns det ca 40 000 vuxna med medfödda hjärtfel och mängden ökar. Omhändertagandet av dessa patienter sker primärt på universitetssjukhus men också på hemortssjukhus. Det är därför av största vikt att det finns adekvat utbildning för alla som träffar på denna patientkategori.
Överlevnaden hos patienter med medfödda hjärtfel har ökat markant och dessa patienter har allt från enkla till mycket komplexa hjärtfel. Många drabbas av komplikationer till exempel i form av arytmier, ischemisk hjärtsjukdom, stroke, hjärtsvikt samt infektioner. En del patienter kommer även behöva reopereras. Kvinnor med medfödda hjärtfel i fertil ålder önskar att bilda familj och skaffa barn vilket kräver multidisciplinära bedömningar och anpassad individuell uppföljning och planering.
Kursen är utformad kring traditionella- och fallbaserade föreläsningar samt fallbaserade multidisciplinära konferensdiskussioner och interaktiva EKO-tolkningssessioner.
I första hand riktas kursen till specialister eller ST-läkare i slutet av sin utbildning inom kardiologi, anestesi eller thoraxkirurgi samt andra vårdprofessioner med specialinriktning medfödda hjärtfel.
Plats för kursen är Skånes universitetssjukhus, Lund. För att erbjuda så hög pedagogisk nivå som möjligt ges kursen enbart i fysisk form.


Varmt välkomna till Lund!
 


Plats för kursen:

Skånes Universitetssjukhus i Lund, ingång via Huvudentrén.

Lokal: Aulan