Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

På SFAI & AnIva-vecka finns möjlighet till följande delmål:
A1, A2, A3, A4, A5, A6
B1, B3, B5
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C13

I appen kan du lätt hitta vilka sessioner som ger delmål och spara de sessionerna i ditt personliga program.
Tillgång till appen får du när du anmält dig.

För deltagare på plats: glöm inte att scanna din namnbricka för att få närvaroregistrering.
För deltagare som deltar digitalt: glöm inte att registrera dig per session i appen för att få närvaroregistrering.




Sessioner

Covid 19 – patofysiologi och uppföljning efter intensivvård: delmål c1, c6
Gastrointestinal fubction in critical illness: delmål c1, c6
Luftväg, prognos och hantering: delmål c1, c2, c3, c4, c5
Intensivvård för covid-19: delmål c6
Avancerad omvårdnad under anestesi: delmål c5
Antibiotikaanvändning på IVA – hur kan vi reducera det: delmål b3, c6
Rudeness and communicartion in stressful situations: delmål a1, a2, c9
Hur får vi resurserna att räcka till under covid-19 pandemin: delmål a2, a3, a4, a6
Säkrare postoperativ vård – preoperativa åtgärder: delmål b2, c3, c4, c5
Patientstyrd procedursedering – i vems händer: delmål c3, c4, c5
Endovascular trauma management delmål c1, c6, c9
Sevo och sopor: delmål c1, c5
Behöver vi träna tillsammans för att arbeta patientsäkert: delmål a1, a2, c9
Riskbedömning inför akuta transporter: delmål c9, c10
Malign hypertermi – stay cool: delmål c1, c3, c6
Transfusion in trauma – whats new: delmål c1, c6, c9

Sessioner

Postoperativ vård: delmål c5
Hur ökar vi antalet donatorer i Sverige  (heldag: delmål c6, c13
Covid 19 – patofysiologiska och immunologiska aspekter: delmål c1, c6
Kvalitetsregistrernas kontroll: delmål a4
Hur kan vi förbereda barn och föräldrar inför dagkirurgi: delmål c5
Utmaningar vid smärtlindring efter barnkirurgi: delmål c5, c8
Hyperbarmedicin – för novis och expert: delmål c1, c2, c4
Säkrare postoperativ återhämtning: delmål c5
Den äldre intensivvårdspatienten: delmål c6, c7
Liten blir stor – de nya överlevarna: delmål c5
Nociception: delmål c1, c8
Bristsituationer inom operationssjukvård och intensivvård: delmål a2, a3, a6, c7
International ERAS guidelines for emergency laparotomy: delmål c3, c5
Preoperativ fasta: delmål c3, c5
Onkoanestesi: delmål c3, c5
The big little problem – uppatering kring PONV: delmål c3, c5
Utskriven från IVA – vad händer sen: delmål b1, c6
Workshop E-FAST: delmål c1, c2, c4, c9

Session

Hur hanterar vi bristsituationer inom operationssjukvård: delmål a4, a6, b3
Covid 19 – patienters och närståendes erfarenheter: delmål a1, a2, b1
Pulmonell hypertension – i silent killer: delmål c1, c3, c4, c6
Fortbildning inom obstetrisk anestesi: delmål c5
Hot studies: delmål c5, c6
Workshop -Fokus på “rudeness” i avancerad simulering: delmål a2, b1, c7
Perioperativ hypotermi: delmål c3, c5
Covid 19 – personalens perspektiv: delmål a1, a2
What do we know about wheaning from mechanical ventilation: delmål c6
Sectio, hur svårt kan det va?: delmål b1, b3, c1, c3, c5
Hot topics: delmål c5, c6
Sjukvårdens betydelse i brottsutredning: delmål a6
Erfarenheter från Covid-19: delmål a4, a6
Optimalt PEEP – finns det?: delmål c1, c5, c6
Prioriteringar och etik inom intensivvård: delmål a2, a6, b1, c6
Non invasiva övervakningsmetoder under anestesi och intensiv: delmål c2, c5, c6
Multimodal monitorering av neuropatienter: delmål c1, c2, c6