Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Välkommen att skicka in ditt abstract för ett aktivt deltagande under SFAI & AnIva-veckan!


Nu är abstractinlämningen öppen inför 2021! 

Sista dag för inlämning är 15 maj 2021
Svar erhålles den 15 juni 2021


Instruktioner

Abstract utformas på svenska och får max innehålla 250 ord.

Gör titeln kort men så att ämnet klart framgår, använd inga förkortningar i titeln.

Dela upp abstractet enligt följande.
- Bakgrund: Syftet med studien. Helst mycket kort.
- Material och metod
- Resultat: Sammanfattning av resultatet presenteras tillräckligt detaljerat för att understödja ”Slutsatsen”. Resultaten som presenteras måste vara kompletta (men kortfattade) och slutgiltiga.
- Slutsats: Formuleringar som ”resultatet kommer att diskuteras” kommer inte att godkännas.

Använd endast standardförkortningar. Om andra förkortningar används skall förkortningen skrivas inom parentes efter ordet första gången det används. Använd generiska läkemedelsnamn.

Abstract sänds in elektroniskt genom att klicka här. När formuläret är ifyllt och ni har sänt iväg det erhåller ni ett abstractnummer. En bekräftelse sänds automatiskt ut till den email-adress som angetts. Med bekräftelsen erhåller ni en länk som ni använder om ni önskar göra tillägg eller ändringar i texten.
Ändringar kan göras fram till abstract deadline (15 maj 2021).

Eventuella tabeller och figurer bifogas sist i formuläret (en (1) fil per abstract).

Abstracten sorteras och bedöms av den vetenskapliga kommittén, som beslutar om det blir en muntlig presentation eller presenteras med en poster. Abstract som godkänts för publicering av författare visas med erat namn elektroniskt på hemsidan och i appen. Insändande av abstracts per e-post, fax eller brev godkänns ej.

Ange om projektet är patientsäkerhetsprojekt eller ST-projekt för att delta i omröstningen om bästa projekt i dessa kategorier.


Priser 

SFAI:s delförening för undervisning och forskning delar ut sitt pris till den SFAI-medlem som bedöms ha svarat för den bästa projektpresentationen under SFAI & Aniva-veckan.

SFAI styrelsen delar ut pris för bästa patientsäkerhetsprojekt eller ST-projekt.


Presentation av godkänt abstract 

Godkända abstract presenteras som posters eller muntlig presentation. Presenterande författare måste anmäla sig till SFAI & Aniva-veckan efter att besked om godkänt abstract getts/givits. Om presenterande författare ej är anmäld 4 veckor innan SFAI & Aniva-veckan startar stryks abstractet. Du som abstractförfattare får reducerat avgift.

Poster
Storlek på posters, bredd, 70 cm x höjd, 100 cm. Vetenskapliga posters sitter uppe under hela konferensen. Hos personalen i registreringsdisken får ni information och material för uppsättning m.m. Postrarna presenteras under postersession.  

Muntlig presentation
Samtliga abstracts som accepteras får presenteras muntligt under 3 minuter. I samband med kaffepaus närmast före eller efter presentationen närvarar presentatören vid sin poster för presentation och frågor, enligt särskilt schema.