Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Information till dig med accepterat abstract

Sista datum för abstractinlämningen har passerat inför 2021!

- Sista dag för inlämning var den 15 maj 2021
- Svar erhålles den 15 juni 2021

Priser 

SFAI:s delförening för undervisning och forskning delar ut sitt pris till den SFAI-medlem som bedöms ha svarat för den bästa projektpresentationen under SFAI & Aniva-veckan.

SFAI styrelsen delar ut pris för bästa patientsäkerhetsprojekt eller ST-projekt.


Presentation av godkänt abstract 

SFAI och Rf AnIva har beslutat att göra årets SFAI & AnIva-vecka till ett hybridmöte.
Det innebär att du kan välja att presentera ditt abstrcat på plats i Örebro, precis som vid en vanlig kongress eller presentera via digital länk om du inte kan eller vill resa.

Alla de godkända abstracten presenteras både muntligen i sal och som poster. Din poster kommer att finnas på plats under hela mötet i området för utställningen, och ditt abstract finns digitalt i vår app.
Den muntliga presentation ska vara max 3 minuter. Om du endast deltar digitalt behöver du inte göra en poster.

Det är viktigt att vi har rätt namn på den som ska presentera så det blir rätt i programmet.
Om det inte är du själv som presenterar på plats vill vi att du skickar presentatörens namn och epost-adress till therese@mkon.se

Presentation fysiskt i Örebro
Deltar du fysiskt på plats så ska du presentera med en poster under max 3 minuter.
Storlek på posters, bredd, 70 cm x höjd, 100 cm. 

Vetenskapliga posters sitter uppe under hela konferensen.
Hos personalen i registreringsdisken får ni information och material för uppsättning m.m.

I samband med kaffepaus närmast före eller efter presentationen närvarar presentatören vid sin poster för frågor, enligt särskilt schema.

Presentation digitalt via länk
Ni presenterar muntligt under 3 minuter via digital länk enligt särskilt schema. Ni behöver inte göra en poster.
Alla abstracts presenteras i vår app.
Mer information om hur du gör din presentation kommer när det närmar sig.


Anmälan
Presenterande författare måste anmäla sig till SFAI & Aniva-veckan efter att besked om godkänt abstract getts/givits.
Om presenterande författare ej är anmäld senast den 20 augusti stryks abstractet.
Du som abstractförfattare får reducerat avgift.
Klicka här för att anmäla dig!


Tidpunkt för presentation
Ni kommer att få datum och tid för när ni ska göra era presentation.
Så snart vi har schemat klart kommer det att visas här.


Frågor?
Har du frågor om ditt abstract eller din anmälan, hör av dig till therese@mkon.se