Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Kontaktinformation

Nedan anger du kontaktinformation till den person som är ansvarig för symposiet.

Programförslag

Nedan anger du information om ditt programförslag.

Moderatorer

Nedan anger du de moderatorer du planerat för ditt programförslag. Du kan återkomma med detta senare, men det är en fördel att inkomma med ett så komplett förslag som möjligt. Ett programförslag bör ha 2 moderatorer, en senior och en junior.

Moderator 1

Föreläsare & Programpunkt

Nedan anger du de föreläsare du planerat för ditt programförslag. Du kan återkomma med detta senare, men det är en fördel att inkomma med ett så komplett förslag som möjligt.

Programpunkt 1

Jag som förslagshållare accepterar uppdragen

  • att vara kontaktperson för programförslaget samt
  • att försäkra om att alla föreslagna moderatorer och föreläsare kontaktas för att ge godkännande till sitt medverkande, alt. finna alternativa medverkande för programförslaget