Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Abstracten presenteras muntligt under 3 minuter med en kort ppt. Detta gäller både vid presentation på plats i Örebro och i den virtuella salen om du presenterar digitalt.

Om du är med fysiskt på plats i Örebro ska du även hänga upp en poster som hänger uppe alla tre dagar. I pausen efter din muntliga presentation vill vi att du finns tillgänglig vid din fysiska poster.

Om du endast deltar digitalt behöver du inte göra en poster.ONSDAG 22 SEPTEMBER - PRESENTATIONER PÅ PLATS I ÖREBRO
Sal: Skomakaren
Tid: 16.45-17.50

Tid: 16.45-16.48
3816-A-2107 Albin Sjöblom
Preoxygenering med högflödegrimma vs traditionell ansiksmask under rapid sequence induction

Tid: 16.50-16.53
3842-A-2107 Arman Valadkhani
Morbidity and mortality in patients undergoing elective vascular surgery, randomized to air or ≥ 50% oxygen perioperatively

Tid: 16.55-16.58
3715-A-2107 Bengt Nellgård
Högspecialiserad COVID-19 IVA-vård med 4-dubblat antal platser!

Tid: 17.00-17.03
3845-A-2107 Daniel Ohlén
Utfall vid traumatiskt hjärtstopp - en retrospektiv kohortstudie från ett level 1 traumacenter mellan år 2011-2020

Tid: 17.05-17.08
3734-A-2107 Gunilla Björling
Materialförändringar hos centrala infarter (PICC-line och subkutan venport, SVP) efter cytostatikabehandling hos kvinnor med primär bröstcancer – En randomiserad tvärvetenskaplig studie

Tid: 17.10-17.13
3728-A-2107 Isabelle Szeps
Dialyskateter-relaterad venös trombos hos intensivvårdade barn som behandlas med kontinuerlig njurersättningsterapi

Tid: 117.15-17.18
3903-A-2107 Pether Jildenstål
”Bedömning av anestesidjupet under generell anestesi med hjälp av Spectral Edge Frequency (SEF), är det tillförlitligt?”
 -En narrativ systematisk litteraturöversikt"

Tid: 17.20-17.23
3852-A-2107 Sixten Melander
Covid-19 pandemins första våg i Sverige: en nationell registerstudie om effekten på pediatrisk anestesi och kirurgi

Tid: 17.25-17.28
3717-A-2107 Terje Jansson-Timan
SMASH - Standardised perioperative Management of patients operated with acute Abdominal Surgery in a High-risk setting.ONSDAG 22 SEPTEMBER - DIGITALA PRESENTATIONER
Sal: Skomakaren
Tid: 16.45-18.00

Tid: 17.30-17.33
3850-A-2107 Patricio von Greiff
”Extradosen” vid sepsis - Låg följsamhet till nationellt vårdprogram.

Tid: 17.35-17.38
3834-A-2107 Linus Lilja
Bedömning av prognos utifrån EEG-utlåtande formulerade i beskrivande text jämfört med specificerad mönsterkategori – en enkätstudie på intensivvårdsläkare

Tid: 17.40-17.43
3703-A-2107 Magnus Hultin
Preoperativ oro och sedering i pediatriska patienter: En dubbelblind RCT som jämför midazolam, klonidin och dexmedetomidin

Tid: 17.45-17.48
3707-A-2107 Tomi Myrberg (pres: Ylva Stenberg)
Kan ett enkelt "point-of-care" hjärtultraljud identifiera patienter med systolisk vänsterkammardysfunktion?

Tid: 17.50-17.53
3879-A-2107 Emma Larsson
Långtidsutfall efter intensivvård för COVID-19: skillnader mellan män och kvinnor - en nationell kohortstudie

Tid: 17.55-17.58
Christian Rylander
Mortalitet hos intensivvårdspatienter efter byte av vårdgivare på grund av platsbristTORSDAG 23 SEPTEMBER - PRESENTATIONER PÅ PLATS I ÖREBRO
Sal: Bryggaren
Tid: 09.05-10.05

Tid: 09.05-09.08
3705-A-2107 Anja Rosén
Optimering av inhalationsanestesi - för ökad kunskap, ökad patientsäkerhet, minskad miljöpåverkan och reducerade kostnader.

Tid: 09.10-09.13
3713-A-2107 Anja Rosén
Handläggning av medvetslösa patienter på NKS, från akutmottagning till intensivvård, en retrospektiv analys

Tid: 09.15-09.18
3830-A-2107 Anna Stene Hurtsén
Partiell REBOA under blödningschock – koldioxidstyrd kontra tryckstyrd ocklusion

Tid: 09.20-09.23
3853-A-2107 Anna Stene Hurtsén
Nya administrationsvägar av en kvävemonoxiddonerande organisk nitrit

Tid: 09.25-09.28
3867-A-2107 Anna Gradin
Urinary cytokines correlate with acute kidney injury in critically ill COVID-19 patients

Tid: 09.30-09.33
3817-A-2107 Claudia Seiler
Lungultraljud för identifiering av patienter i behov av ventilatorbehandling vid COVID-19

Tid: 09.35-09.38
3722-A-2107 Emma Andersson
Koncentrationer av CSF-Neurofilament Light och -Glial fibrillary acidic protein efter en svår traumatisk hjärnskada kan relateras till sämre långtidsutfall

Tid: 09.40-09.43
3844-A-2107 Emma Holm & Linda Jungestrand
Närhet på distans - Närståendes upplevelser av besöksbegränsningar på IVA under en pandemi

Tid: 09.45-09.48
3735-A-2107 Eva Hannerz Schmidktke
Från långliggare till patient med lång vårdtid - inte bara en fråga om semantik

Tid: 09.50-09.53
3718-A-2107 Fredrik Sjövall
Antibiotic use in Swedish ICUs

Tid: 09.55-09.58
3725-A-2107 Ida-Maria Forsberg
Biomarkörer för organfunktion och oxidativ stress vid THRIVE jämfört med mekanisk ventilation hos vuxna planerade för mikrolaryngoskopi– en randomiserad kontrollerad studie

Tid: 10.00-10.03
3861-A-2107 Ida-Maria Forsberg
Central hemodynamik och blodgaser vid apnoisk oxygenering vid nasal syrgas med högflöde - en experimentell studie


TORSDAG 23 SEPTEMBER - PRESENTATIONER PÅ PLATS I ÖREBRO
Sal: Bryggaren
Tid: 13.50-15.20

Tid: 13.50-13.53
3876-A-2107 Jonatan Oras
The mortality of critically ill patients is not influenced by inter-hospital transfer due to a shortage of ICU beds - a single centre retrospective analysis

Tid: 13.55-13.58
3877-A-2107 Jonatan Oras
Cardiac dysfunction in critically ill patients with COVID-19 – a multicentre observational study

Tid: 14.00-14.03
3716-A-2107 Keti Dalla
Hjärtfunktion hos IVA patienter med COVID-19 - en prospektiv ekokardiografisk (UCG) observationsstudie.

Tid: 14.05-14.08
3826-A-2107 Kristofer Nilsson
En ny djurmodell för graderad retroperitoneal blödning från infrarenala aorta med endovaskulär teknik

Tid: 14.10-14.13
3827-A-2107 Kristofer Nilsson
En randomiserad studie av en lungselektivt kärlvidgande kvävemonoxiddonator vid akut pulmonell hypertension i endotoxema, vakna får

Tid: 14.15-14.18
3860-A-2107 Kristofer Nilsson
En intravenös, lungselektivt kärlvidgande kvävemonoxiddonator vid COVID-19-associerad akut pulmonell hypertension: protokoll för en pilotstudie

Tid: 14.20-14.23
3859-A-2107 Lotta Börjesson
När ringer de från sjukhuset?

Tid: 14.25-14.28
3868-A-2107 Martin Jarl
Utvärdering av Interprofessionellt lärande på operationsavdelning: – Med fokus på kommunikation

Tid: 14.30-14.33
3854-A-2107 Mia Hylén
Fokus på patienten när vi bedömer smärta inom intensivvården

Tid: 14.35-14.38
3831-A-2107 Måns Edström
Endovaskulär aortaballongocklusion (REBOA) ovan truncus coeliacus (zon I) jämfört med nedom njurartärerna (zon III) vid icke-traumatiskt hjärtstopp och pågående hjärt-lungräddning: en randomiserad experimentell studie

Tid: 14.40-14.43
3832-A-2107 Måns Edström
Ballongpump i aorta och vena cava vid hjärtstopp och pågående hjärtlungräddning: en explorativ studie i sövda grisar

Tid: 14.45-14.48
3712-A-2107 Ove Karlsson
Gravida med Covid-19 och behov intensivvård, en observationsstudie i Skandinavien.

Tid: 14.50-14.53
3806-A-2107 Pehr Elfvendal
Temporal changes in capillary blood gases among healthcare workers wearing PPE at a COVID-19 Intensive Care Unit.

Tid: 14.55-14.58
3702-A-2107 Sandra Nihlén
Hidden sources of fluids, sodium and potassium in stabilised Swedish intensive care unit patients: A multicentre retrospective observational study

Tid: 15.00-15.03
3825-A-2107 Sandra Jonmarker
Ingen skillnad i mortalitet hos kritiskt sjuka Covid-19-patienter mellan grupper som behandlats med hög eller intermediär dos trombosprofylax.

Tid: 15.05-15.08
3828-A-2107 Sandra Nihlén
The increase of plasma urea as osmolite is associated with mortality during iatrogenic dehydration of critically ill patients – a multicenter observational study

Tid: 15.10-15.13
3872-A-2107 Isabelle Grafver
Postoperativa mag-tarmkomplikationer vid avancerad kärlkirurgi är associerat med hög mortalitet

Tid: 15.15-15.18
3875-A-2107 Isabelle Grafver
Tidig postoperativ frisättning av Intestinal Fatty Acid Binding Protein är associerat till gastrointestinal dysfunktion och komplikation efter avancerad kärlkirurgiTORSDAG 23 SEPTEMBER - DIGITALA PRESENTATIONER
Sal: Endast via appen, ingen fysisk lokal
Tid: 10.35-11.35

Tid: 10.35-10.38
3837-A-2107 Ann-Charlotte Falk
Patientdelaktighet inom intensivvård

Tid: 10.40-10.43
3706-A-2107 Daniel Löfving
Säkra interhospitala intensivvårdstransporter av Covid-19 patienter.

Tid: 10.45-10.48
3882-A-2107 Hans Friberg
Covid19 i Region Skåne - ett regionalt kvalitetsregister med biobank och långtidsuppföljning 36 månader

Tid: 10.50-10.53
3878-A-2107 Jacob Rosén
Vaken buklägesbehandling vid svår COVID-19. En randomiserad klinisk multicenterstudie.

Tid: 10.55-10.58
4023-A-2107 Jacob Rosén
Preoxygenering med anestesimask jämfört med högflödesgrimma. En randomiserad kontrollerad studie.

Tid: 11.00-11.03
4024-A-2107 Jacob Rosén
EKG-patologi vid inskrivning på IVA är associerat med mortalitet hos patienter med COVID-19.

Tid: 11.05-11.08
3838-A-2107 Johanna Albert
Återvinningsbara skyddsförkläden i plast

Tid: 11.10-11.13
3871-A-2107 Katalin Rockstroh
Intubations-checklista på IVA

Tid: 11.15-11.18
3720-A-2107 Meena Thuccani
An estimate of the need for somatosensory evoked potential examination for assessing the neurological prognosis in comatose survivors of cardiac arrest

Tid: 11.20-11.23
3873-A-2107 Nina Aakre
Att gå in i läkarrollen på operationssal: Klinisk Utbildningssal Operation - KUOP Kalmar

Tid: 11.25-11.28
3726-A-2107 Olof Wall
Kliniska förväntningar på behandling av kritiskt sjuka patienter med vätskebolus: träffsäkerhet och effekter

Tid: 11.30-11.33
3714-A-2107 Ylva Konsberg
En ny metod för att beskriva sjukdomsförloppet hos svårt sjuka Covid-19 patienter


TORSDAG 23 SEPTEMBER - DIGITALA PRESENTATIONER
Sal: Endast via appen, ingen fysisk lokal
Tid: 14.30-15.30

Tid: 14.30-14.33
3780-A-2107 Åsa Engström
När det overkliga blev verklighet-erfarenheter av att ha varit svårt sjuk i Covid-19 och respiratorbehandlats på IVA

Tid: 14.35-14.38
3839-A-2107Jennie Silverplats
Teoretisk kunskap och skattade färdigheter i att utföra hjärtlungräddning: En enkätstudie bland sjukvårdspersonal

Tid: 14.40-14.43
3849-A-2107 Jennie Silverplats
Attityder till hjärt-lungräddningssituationer: en enkätstudie bland sjukvårdspersonal

Tid: 14.45-14.48
3835-A-2107 Gabriel Heidari Olofsson
BMI over time in an ICU setting

Tid: 14.50-14.53
3724-A-2107 Martin Smårs
Hemodynamiska och metabola effekter vid endovaskulär ocklusion av vena cava och aorta på sövda grisar vid blödningsinducerad chock respektive normovolemi.

Tid: 14.55-14.58
3851-A-2107 Daniel Kornhall
Färre antal traumapatienter i Sverige under första Covid-19 vågen

Tid: 15.00-15.03
3723-A-2107 Sana Asif
Plasmaendostatin korrelerar med hypoxi och dödlighet i COVID-19 orsakad akut andningssvikt.


FREDAG 24 SEPTEMBER - PRESENTATIONER PÅ PLATS I ÖREBRO
Sal: Bryggaren
Tid: 09.00-10.00

Tid: 09.00-09.03
3870-A-2107 Alexander Olausson
Total Opioidfri Generell Anestesi – en systematisk litteraturöversikt och meta-analys

Tid: 09.05-09.08
3862-A-2107 Anton Ahlbäck
Hjärt-lungräddning i Rymden – Riktlinjer för tyngdlöshet från German Society of Aerospace Medicine och European Society of Aerospace Medicine Space Medicine Group

Tid: 09.10-09.13
3863-A-2107 Atosa Nejatian
Orsaker till fördröjning av kirurgi hos akuta patienter prioriterade inom 2 timmar – ett ST-kvalitetsarbete

Tid: 09.15-09.18
3709-A-2107 Charlotte Olsson
Utveckling och validering av ett instrument för mätning av vårdtyngd på postoperativa avdelningar - En observationsstudie

Tid: 09.20-09.23
3880-A-2107 David Mcgreevy
EndoVascular resuscitation and Trauma Management

Tid: 09.25-09.28
3881-A-2107 David Mcgreevy
Hemodynamisk effekt av Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta vid hemodynamisk instabilitet sekundärt till akut hjärttamponad i en djurmodell

Tid: 09.30-09.33
3900-A-2107 Eva Sundman
Specialiserad vård för långvarigt kritiskt sjuka patienter i Sverige

Tid: 09.35-09.38
3840-A-2107 Katinka Siesage
Ökad fysioterapi för patienter som har vårdats på intensivvårdsavdelning

Tid: 09.40-09.43
3947-A-2107 Louise Norlander
Hälsorelaterad livskvalitet efter trattbröstkirurgi enligt Nuss

Tid: 09.45-09.48
3711-A-2107 Mattias Larsson
Tidigt postoperativt illamående och kräkning vid laparoskopisk obesitas-kirurgi: Analys av data från svenskt perioperativt register (SPOR).

Tid: 09.50-09.53
3869-A-2107 May-Lena Färnert
"Förbered er!!!" Hur utbildningsorganisationen lyckades med fast-track introduktion för de som skulle arbeta med Covid-19 intensivvårdspatienter vid Karolinska Universitetssjukhuset

Tid: 09.55-09.58
3704-A-2107 Monir Jawad
Intra-operative Alveolar Recruitment Manoeuvres: An Approach with Substantial Potential Benefits and Major Risks

Tid: 10.00-10.03
3731-A-2107 Stephanie Franzén
Sevofluran, men inte propofol, orsakar oliguri och natriumreabsorption samt ökar renin- och vasopressin-nivåer i patienter som genomgår elektiv ryggkirurgi - en randomiserad klinisk studie

Tid: 10.05-10.08
3818-A-2107 Susanna Larsson
Anestesisjuksköterskans roll inom global hälsa

Tid: 10.10-10.13
3858-A-2107 Wiebke Falk
Epiduralanalgesi minskar inte långtidsmortaliteten efter elektiv kirurgi för kolorektalcancer. En retrospektiv kohortstudie.

Tid: 10.15-10.18
3846-A-2107 Per Cajander
Effekt av remifentanil på faryngeal sväljning och esofagusmotilitet – bolusstorlekens betydelse och perifer antagonism med metylnaltrexon
FREDAG 24 SEPTEMBER - DIGITALA PRESENTATIONER
Sal: Endast via appen, ingen fysisk lokal
Tid: 10.30-12.00

Tid: 10.30-10.33
3710-A-2107 Douglas Spangler
Maskininlärningsbaserade beslutsstöd för prioritering inom den prehospitala vården

Tid: 10.35-10.38
3829-A-2107 Fanny Larsson
Utveckling och psykometrisk utvärdering av Feeling Safe During Surgery-enkäten

Tid: 10.40-10.43
3874-A-2107 Helene Zachrisson
Nedsatt preoperativ cerebrovaskulär reservkapacitet - ökad risk för postoperativt delirium?

Tid: 10.45-10.48
3823-A-2107 Marie-Louise Södersved Källestedt
Utveckling av klinisk blick hos nyutexaminerade sjuksköterskor

Tid: 10.50-10.53
3864-A-2107 Johan Skoog
Preoperativ predicering av postoperativt delirium efter hjärtkirurgi med AQT (A Quick Test of Cognitive Speed), MMSE (Mini-Mental State Examination) och HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale)

Tid: 10.55-10.58
3857-A-2107 Jenny Seilitz
Tidig gastrointestinal skada och dysfunktion efter hjärtkirurgi är associerat med sämre utfall