Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Svenska Hjärtförbundets arbetsgrupp för Kloka, kliniska val.

Kloka kliniska val är ett initiativ från profession i form av Svenska läkarsällskapet som handlar om att strukturerat och kontinuerligt identifiera och avveckla åtgärder (diagnostik och behandlingar) som inte har någon effekt. Initiativet kommer ursprungligen från USA med namnet Choosing wisely och har spridit sig runt om i världen med olika namn men samma syfte.

Vi ser en styrka i att lyfta frågan om kloka kliniska val inom Svenska hjärtförbundet eftersom förbundet samlar alla specialitetsföreningar som berör hjärtsjukvård i Sverige inklusive ViC. Frågorna som behöver tas upp inom ramen för kloka kliniska val berör ofta flera aktörer för att de ska få genomslagskraft och här finns vi alla representerade i ett gemensamt forum.

Svenska hjärtförbundets arbetsgrupp för Kloka kliniska val ska verka för samarbete mellan specialitetsföreningarna i frågor som berör utfasning av lågvärdevård inom svensk hjärtsjukvård. I arbetsgruppen har samtliga föreningar möjlighet att vara med och arbeta med sina representanter.

Vill du vara med och engagera dig i arbetet så kontakta Lena Forsberg (lena.k.forsberg@regionstockholm.se) eller valfri representant nedan.

Representanter:

Lena Forsberg (sammankallande), Svensk förening för klinisk fysiologi
Jonas Selmeryd, Svensk förening för klinisk fysiologi
Jonas Oldgren, Svenska kardiologföreningen
Jonas Spaak, Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin
Mona Schlyter, Vårdprofessioner inom Cardiologi
Tomas Bjerner, Svensk förening för thoraxradiologi
Jonas Holm, Svensk thoraxkirurgisk förening
Erik Mörtberg, Svensk förening för thoraxanestesiologi
Frank Flachskampf, Arbetsgruppen för ekokardiografi (SHF)

Länkar:

Svenska läkarsällskapets arbetsgrupps hemsida:
Kloka Kliniska Val - KKV (sls.se)
Länksamling - KKV (sls.se)