Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

Nuklearmedicinskt Vårmöte 2023

31 maj - 2 juni

ABSTRACTS
Nuklearmedicinskt Vårmöte 2023


Muntliga presentationer

Harmonisering av regelbundna kontroller av aktivitetsmätare i Sydöstra sjukvårdsregion
Paula Hällstorp

Att använda 18F–Fluoromethylcholine-PET-CT för att lokalisera överfungerande parathyroideaadenom och speciellt för att hitta multiglandulära adenom
Camelia Ciacoi-Dutu

Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-targeting [68Ga]Ga-ABY-025 PET predicts early metabolic response in breast cancer patients - Results from a Phase II study
Ali Alhuseinalkhudhur

Implementering av ny ringkonfigurerad CZT-gammakamera i klinisk rutin: utmaningar och vinningar
Irma Ceric Andelius


Posters

1. Uppskattar vi rätt stråldos vid extravasering?
Martin Andersson

2. Bildtagning med PET 2 timmar efter injektion av [18F]PSMA-1007 kan påverka stadieindelningen av prostatacancer jämfört med bildtagning efter 1 timme.
Erland Hvittfeldt

3. Otsu and Chan-Vese methods compared in thyroid active volume segmentation with Monte Carlo generated SPECTH
Jakob Lagerlöf

4. Förlorade upptag vid sentinel node SPECT/CT-undersökningar över dubbla FOV
Staffan Jacobsson Svärd

5. Adsorption av 99mTc-märkta radiofarmaka i olika sprutmodeller
Annie Bjäreback

6. Bestämning av inhalerad aktivitet vid lungscintigrafi – metodutveckling och validering
Marthina Lundgren

7. Att integrera betapositrondetektor med magnetkamera för neurokemisk dynamiksavbildning även i Sverige?
Hourieh Mir Bazel

8. Utveckling av en mobilapp för att förenkla och förbättra tillgängligheten (för kliniskt verksamma sjukhusfysiker) av ICRP:s dosdata för patienter och personal inom nuklearmedicin
Martin Andersson

9. VP/SPECT- en metod att säkerställa önskad kvot mellan ventilation och perfusion
Jenny Ornestedt