Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Etikworkshop. Dilemman inom intensivvård och anestesi, i teori och praktik.

Missade du workshopen om etiska dilemman innan SSAI i Malmö 2017, eller längtar du efter en fortsättning?!

Oroa dig inte, den kommer igen.

Om du funderar på vad en etisk rond egentligen är, om alla religioner har samma syn på organdonation eller hur man kan göra en etisk simulering; då har du kommit rätt! Tag med dig dina frågor och idéer och kom på workshop dagen innan SFAI mötet börjar. 

Före lunch har vi kortare teoretiska pass om etisk analys, etikronder, relevanta lagrum, mm. Nu är det också klart att Emma Ponten, överläkare på Barnsektionen på Akademiska sjukhuset, kommer och pratar om etiska dilemman vid vård av små barn. Vi arbetar i kontinuerlig dialog med gruppen och adresserar gärna frågor som du sänt in innan workshopen. Efter lunch arbetar vi med fall och använder oss av det vi diskuterat på förmiddagen. Vi kommer att ha etisk simulering med SimMan docka, samt arbeta med en professionell skådespelare. Vi delar upp oss i mindre grupper med var sin faciliterare, och alla deltagare kommer att få personlig feedback. Skicka gärna in dina egna fall så kan vi arbeta med dem under dagen

Workshopen leds av Eva Hannerz Schmidtke, intensivvårdsläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, Åsa Rudin, anestesi- och intensivvårdsläkare, Skånes universitetssjukhus och Anna Welander anestesi och intensivvårdsläkare, Akademiska sjukhuset.


Datum? 18 september
Tid? 09.00-17.00 (Preliminärt)
Plats? Universitetssjukhuset, Linköping
Maxantal? 20 deltagare
Pris? 2000 kr exkl. moms (inkluderar lunch och fika)
Anmälan? Sker i samband med anmälan till SFAI-veckan. 

Preliminärt schema

08.30-09.00  Fika
09.00-09.30  Introduktion
09.30-11.30   -Olika relevanta lagrum tas upp
                        -Emma Pontén, överläkare på Barnsektionen Akademiska sjukhuset, pratar om etiska dilemman runt små barn.
                        -Hur har man en etisk diskussion?
11.30-12.30   Lunch
12.30-16.00   Fall
16.30-17.00   Avslutning

ABLS - Advanced Burn Life Support

Sedan 1999 har ABLS-kurs, Advanced Burn Life Support, anordnats genom Brännskadecentrum i Linköping. ABLS Provider Course är främst avsedd för läkare och sjuksköterskor. Den ger riktlinjer för bedömning av brännskadade patienter och uppläggning av vården under de första 24 timmarna efter skadetillfället. Kursen är utformad av American College of Surgeons (ACS) och American Burn Association (ABA).

Brännskadecentrum i Linköping är av ABA certifierade att genomföra utbildning i ABLS. Utbildningen genomförs i Linköping, vanligen en gång per år. 

Kursmaterialet är på engelska men kursen genomförs på svenska så tillvida inte majoriteten av deltagare önskar engelska. Examination sker genom skriftligt prov, kryssvalskrivning med minst 80 % rätt för godkänt, och praktisk examination i bedömning och handläggning av brännskadepatient med hjälp av skademarkörer. Certifikat erhålls efter godkända examinationer.

Kursavgiften, 4 200 kr inklusive moms (750 kr), inkluderar kursmaterial och kaffe/lunch under kursdagen. Kursmaterial för instudering före kurstillfället skickas per post, när vi erhållit anmälan och kursavgift. 

För vidare information gå in via länken nedan:
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/SC/Hand--och-plastikkirurgiska-kliniken/BRIVA---Brannskadeavdelningen/Utbildning/

Datum? Tisdag den 18 september
Tid? cirka kl. 7.00–17.00
Plats? Linköping Konsert & Kongress, Operetten, Takten, Accenten, Reprisen

Avgift? 4200 kr inkl moms
Anmälan? Sker i samband med anmälan till SFAI-veckan.

Ultraljud för nervblockader -singleshot och katetertekniker

Under pedagogisk ledning av verkliga experter på Europanivå kan Du ta nästa steg inom ultraljudsledda blockader.
Denna utbildning är praktiskt inriktad med chans till mycket praktiskt ultraljudsarbete under bästa handledning!

Innehåll i korthet:
- Demonstration och övning av ultraljudsstyrda tekniker för perifera och centrala nervblockader på levande modeller.
- Nåltekniker på BluePhantom modell eller liknande.
- Demonstration och diskussion om olika typer av katetrar och nålar som används inom regionalanestesi. 

Mål: Ökad kompetens i ultraljudsledda blockader
Målgrupp: Specialister med grundläggande erfarenhet av ultraljudsledda blockader
Ansvarig: SFRA i samarbete med AnOpIVA, US Linköping

Datum? 18 september
Tid? 12.00-18.30
Plats? Clinicum, Universitetssjukhuset, Linköping
Maxantal? 30 deltagare
Pris? 1000 kr exkl. moms
Anmälan? Sker i samband med anmälan till SFAI-veckan. 

Klicka här för mer information och program

Patientkontrollerad sedering

Tisdagen den 18 september 2018 anordnar ANOPIVA-kliniken i Linköping en endags-utbildning i patientstyrd sedering (PCS), dagen innan SFAI-veckan börjar.

Innehållet i utbildningen omfattar föreläsningar om val av läkemedel, doser och specifikt om patientsstyrning samt praktisk genomgång av procedursedering vid olika interventioner. Vi lägger därtill fokus på frågor som rör organisation, team-arbete och riskanalys. Målet är att förmedla det ni behöver veta för att kunna arbeta med patientstyrd sedering vid hemmakliniken.

ANOPIVA-kliniken vid Universitetsjukhuset i Linköping har mer än 15 års erfarenhet av patientstyrd sedering. PCS används i klinisk rutin i Region Östergötland för att lindra obehag och smärta bl. a. vid gastro- och koloskopier, ESWL, ERCP, brännskadevård, inläggning av subkutan venport och gynekologisk öppenvårdskirurgi.

Vi servar idag ett stort antal kliniker med en ständigt ökande volym undersökningar och behandlingar.

Våra kliniska erfarenheter och resultat från flertalet forskningsprojekt har vi nu sammanställt till ett utbildningsmaterial som vi riktar till både anestesipersonal och behandlande personal som arbetar med interventioner där sedering behövs.

Vi ser en klar fördel med att utbilda hela team!

Mål: 
Att erbjuda ökad kunskap om patientstyrd sedering, Patient Controlled Sedation, PCS för narkosläkare och narkossjuksköterskor.

Att ge kunskap och inspiration till att starta eller gå vidare med patientkontrollerad sedering på hemmakliniken.


Datum? 18 september
Tid? 08.30-16.00 (Preliminärt)
Plats? Universitetssjukhuset, Linköping
Maxantal? 35 deltagare
Pris? 2500 kr exkl. moms (inkluderar lunch och fika)
Anmälan? Sker i samband med anmälan till SFAI-veckan och är bindande.