Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Utställningen är nu fullbokad. Kontakta MKON om du har frågor.
Lotta Ahlbertz, MKON
+46 -(0)-704400802
lotta@mkon.se


SFAI-veckan 2018 kommer att hållas på Linköpings Konsert & Kongress, 19-21 september 2018.
Mötet arrangeras av Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI).
Mötet är årligt och samlar ca 600 deltagare från hela Sverige.


Sponsorskap och utställning 

Sponsorer och utställare väljer plats i den ordning anmälan kommit in till MKON via det elektroniska formuläret på hemsidan.
Sponsorer väljer före utställare.


I montern ingår eluttag. Övrigt material till montern beställs via Konsert & Kongress och ingår inte i priset för montern. Beställningsformulär finns på www.sfaiveckan.se.

Utställningshallen finns i direktanslutning till föreläsningslokalerna. Delegaternas lunch, kaffe och välkomstfest den 19 september kommer att serveras i utställningshallen.

Anmälan av sponsorskap/utställning gör du på hemsidan.Symposium
Ett symposium på 30 minuter ingår i Huvudsponsorskapet. Symposiet är schemalagt till lunchtid på torsdagen, då lunchtiden för deltagarna är förlängd. Max antal symposier är 4 st. Det finns två tillfällen i programmet för symposium och då presenteras 2 symposier parallellt per tillfälle.

SFAI-veckan står för lokal och befintlig teknik. Ytterligare teknik, tekniker, kostnader för föreläsare etc. bekostas av sponsorn. SFAI-veckans vetenskapliga kommitté ska godkänna symposiets innehåll och placerar symposiet i passande sal. Symposiet annonseras tillsammans med övrigt vetenskapligt program, med tydlig information om vilket företag som är ansvarigt.

Deadline för att skicka symposieinnehållet till den vetenskapliga kommittém är passerad!


Kontakt angående sponsorskap & utställning
MKON tar hand om frågor och administration gällande sponsorskap och utställning.
Lotta Ahlbertz, projektledare för SFAI-veckan
tel: +46-(0)704-400802 @: lotta@mkon.se

Dokument för nedladdning


Information om sponsor- och utställningsnivåer
Beställningsformulär för montermaterial 
Prislista för montermaterial
Information angående utställning 
Utställarskiss 


Att tänka på:

Vi vill ha en öppen och luftig utställning och vill därför undvika montrar i form av bås.
Om man vill ha en sidovägg, får de endast gå ut en meter, även om montern har två meters djup.

Glöm inte att anmäla er monterpersonal före den 6 september. Efter det höjs avgiften. Även den person som ingår i monterna ska anmälas via formuläret på hemsidan. Länk till anmälan: https://www.mkon.nu/sfai-veckan/anmalan_monterpersonal

Material till montern beställs från Konsert & Kongress i Linköping (se blankett här ovanför). I varja monter ingår ett eluttag. Övrigt material, så som bord och stol måste beställas separat.

Deltagarna kommer att äta sin lunch och dricka sitt kaffe i utställningslokalen. Boka gärna ståbord till er monter, så att det blir inbjudande för deltagarna att vara hos er under dessa pauser.

Det finns möjilghet att vara med i SFAI-veckans tipsrunda som kostar 1500 kronor exkl moms. Kontakta Lotat Ahlbertz , lotta@mkon.se, om ert företag vill vara med, men ni inte är anmälda ännu.

Vi ses i Linköping!