Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Beställ din monter redan idag!

SFAI-veckan 2018 kommer att hållas på Linköpings Konsert & Kongress, 19-21 september 2018.
Mötet arrangeras av Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI).
Mötet är årligt och samlar ca 600 deltagare från hela Sverige.


Sponsorskap och utställning 

Sponsorer och utställare väljer plats i den ordning anmälan kommit in till MKON via det elektroniska formuläret på hemsidan (www.mkon.nu/sfai-veckan/information_monterval).
Sponsorer väljer före utställare.


I montern ingår eluttag. Övrigt material till montern beställs via Konsert & Kongress och ingår inte i priset för montern. Beställningsformulär finns på www.sfaiveckan.se.

Utställningshallen finns i direktanslutning till föreläsningslokalerna. Delegaternas lunch, kaffe och välkomstfest den 19 september kommer att serveras i utställningshallen.

Anmälan av sponsorskap/utställning gör du på: www.mkon.nu/sfai-veckan/information_monterval


Symposium
Ett symposium på 30 minuter ingår i Huvudsponsorskapet. Symposiet är schemalagt till lunchtid på torsdagen, då lunchtiden för deltagarna är förlängd. Max antal symposier är 4 st. Det finns två tillfällen i programmet för symposium och då presenteras 2 symposier parallellt per tillfälle.

SFAI-veckan står för lokal och befintlig teknik. Ytterligare teknik, tekniker, kostnader för föreläsare etc. bekostas av sponsorn. SFAI-veckans vetenskapliga kommitté ska godkänna symposiets innehåll och placerar symposiet i passande sal. Symposiet annonseras tillsammans med övrigt vetenskapligt program, med tydlig information om vilket företag som är ansvarigt.

Deadline för att skicka symposieinnehållet till den vetenskapliga kommittém är den 5:e april 2018.


Kontakt angående sponsorskap & utställning
MKON tar hand om frågor och administration gällande sponsorskap och utställning.
Lotta Ahlbertz, projektledare för SFAI-veckan
tel: +46-(0)704-400802 @: lotta@mkon.se