Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Instruktioner

För utförliga instruktioner, se flik ”Instruktioner för att ge programförslag”

Kontaktinformation

Symposiuminformation

Vid varje symposium bör minst en kvinna och en man bidra på scen. Går det inte att föreslå symposier med både manliga och kvinnliga föreläsare kan en kort motivering på minst 150 ord bifogas programföreslaget.

Moderatorer

Moderatorer ska vara en yngre och en äldre kollega.

Moderator 1

Moderator 2

Föreläsare & Programpunkt

Programpunkt 1

Programpunkt 2

Programpunkt 3

Jag som förslagshållare accepterar uppdragen

  • att vara kontaktperson för programförslaget samt
  • att försäkra om att alla föreslagna moderatorer och föreläsare kontaktas för att ge godkännande till sitt medverkande, alt. finna alternativa medverkande för programförslaget