Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Programportalen är stängd!
Deadline för att lämna in programförslag var den 7 december 2023.INSTRUKTIONER FÖR ATT LÄMNA IN PROGRAMFÖRLAG TILL SFAI & ANIVA-VECKAN 2024.

Mötet har endast 1 programportal där alla förslag samlas upp och sedan väljs ut av den vetenskapliga kommittén som består av representanter från lokala kommittén och styrelserna i SFAI & Rf AnIva.

För att våra kongressdeltagare ska kunna välja de programpunkter som passar just dem bäst kommer vi i år vara extra noggranna med att det finns en kort beskrivning för varje session i programmet. Vi kommer även att införa yrkestitel efter föreläsarnas namn och ort.
Denna information lägger du till när du fyller i formuläret och skickar in ditt programförslag.

Du behöver inte ha ett färdigt symposium med föreläsare, moderatorer och undertitlar för att föreslå ett symposium, men du har störst chans att bli utvald om förslaget är genomarbetat, fullständigt och deltagarna är namngivna och tillfrågade.
När du sänt in ett förslag via vårt formulär skickas ett automatiskt bekräftelsemail med kopia på ditt insända förslag till angiven e-mail. Du kan lämna in ett obegränsat antal symposieförslag.

RIKTLINJER

 • SFAI & AnIva-veckans program ska spegla professionens olika ämnesområden, ha jämn könsfördelning, representera alla fakulteter och både spegla pågående svensk forskning och kliniska frågeställningar. Ett symposium har normalt 60-90 minuter till förfogande


  2-4 föreläsare
  1-2 st moderatorer, gärna en senior moderator och en moderator som är tidig i karriären.
  Förslagen bör ha föreläsare som kommer från olika delar av landet
  Förslaget bör vara uppbyggt så att man får olika infallsvinklar från de olika talarna.
  Förslagen bör ha jämn könsfördelning. Vid varje symposium ska minst en kvinna och en man bidra på scen. Går det inte att föreslå symposier med både manliga och kvinnliga föreläsare kan en kort motivering bifogas programförslaget.
  Yrkestitel ska anges vid föreläsarnas namn.
  Det får inte förekomma förkortningar och produkt eller studienamn i titlarna
  Symposiet hålls på svenska förutom om inbjuden utländsk gäst som inte talar eller förstår svenska deltar. I så fall skall hela symposiet hållas på engelska. Det kan dock ibland vara acceptabelt för vissa danska och norska föreläsare att tala på engelska men att lyssna på resten av symposiet på svenska – den utländska föreläsaren skall få bestämma.
  Förslag på delmål för ST ska anges på förslaget. Detta gäller inte för förslag som huvudsakligen är inriktade mot sjuksköterskor.
  Om du lämnar in förslag på workshop ska det i beskrivningen inkluderas vilken nivå på förkunskaper som deltagarna behöver ha.
  Det finns en ruta där du kan fylla i en kort beskrivning av ditt symposium. Detta kommer att vara underlag för den vetenskapliga kommitténs urvalsprocess, så det är viktigt att den är korrekt. Denna text kommer även att visas i appen.  Max 250 ord.

 • Övrig information
  Föreläsare och moderatorer betalar en lägre registreringsavgift och står själv för övriga kostnader.
  Inget arvode utgår, men föreläsaren kan ansöka om resebidrag upp till 1000 kronor exkl moms. Ansökan lämnas till MKON via kongressens hemsida senast den 31 oktober 2024.

 • Följande undantag görs:
  a) Föreläsaren tillhör inte professionen och deltar inte i mötet förutom vid den egna sessionen. Då får kostnadsfritt inträde till den egna sessionen. Meddela föreläsaren att inträde till det övriga mötet inte ingår.

 • b) Delförening inom SFAI alternativt råd inom Rf AnIva har tackat ja till att stå för föreläsarens reducerade anmälningsavgift samt reseutgifter utöver 1000kr.

 • Om du har föreläsare som ingår i kategori a eller b, ber vi dig ange det i formuläret.
  MKON kontaktar dig för avstämning.

  OM DITT FÖRSLAG BLIR ANTAGET

- Har dina föreläsare och moderatorer tackat ja till att engagera sig vid ditt symposium? Eller har du inte tillfrågat dem ännu? Då är det hög tid att ta tag i det nu!
- Informera föreläsare och moderatorer att de har en lägre anmälningsavgift och att de själv ska göra sin anmälan via www.sfaianiva.se. Anmälan är obligatorisk för alla som skall komma in i kongresshuset.
- Informera föreläsare och moderatorer om att inget arvode utgår men att de kan söka resebidrag på upp till 1000 kr exkl moms. Instruktioner för ansökan finns på www.sfaianiva.se
- Du har möjlighet att finjustera ditt symposium i efterhand. Den 22 februari 2024 ska det finnas ett färdigt program för publicering på hemsidan och i appen. Den 15 augusti 2024 är sista dagen för mindre justeringar av programmet.
- Har någon föreläsare eller moderator meddelat att de endast kan deltaga vid en speciell tid eller dag? Meddela detta snarast till Lotta Ahlbertz (lotta@mkon.se), då det är viktigt för vår schemaläggning. 


VIKTIGA DATUM

7 december 2023 - Sista dag för att sända in förslag

10 januari 2024 - Besked om ditt förslag har godkänts för det vetenskapliga programmet 

22 februari 2024 - Samtliga symposium skall vara färdiga för publicering på hemsidan och i appen 


KONTAKT

Vid frågor går det bra att kontakta Lotta Ahlbertz, MKON, lotta@mkon.se, 0704-400802.