Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA ERT FÖRETAG TILL SFAI & ANIVA_VECKAN 2022!

SFAI & AnIva-veckan 2022 kommer att hållas på Konsert & kongress i Uppsala,  14-16 september 2022.
Mötet arrangeras av Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) och Riksföreningen AnIva.  
Mötet är årligt och samlar ca 600-1200 deltagare från hela Sverige.

Sponsorskap och utställning
Sponsorer och utställare väljer plats i den ordning anmälan kommit in till MKON via detelektroniska formuläret på hemsidan (länk).
Sponsorer väljer före utställare. OBS! Denna förtur gäller om anmälan om sponsorskap inkommer till MKON senast 31 januari 2022.
I montern ingår eluttag. Övrigt material till montern beställs via UKK och ingår inte i priset för montern. Beställningsformulär finns på till höger på denna sida.
Delegaternas lunch, kaffe och välkomstfest den 14 september kommer att serveras i utställningshallen.

Symposium/workshop
Ett symposium/workshop på 20 minuter ingår i Huvudsponsorskapet (beställning före 15 februari 2022, därefter schemaläggs symposium/workshops som är beställda av sponsorer). Även sponsorer på nivå 85000 sek kan köpa lunch- eller frukostsymposium/workshops i mån av plats.  Symposiet/workshopen är schemalagt till lunchtid på torsdagen, då lunchtiden för deltagarna är förlängd.
Max antal symposier/workshops är 5 st.
SFAI & AnIva-veckan står för lokal och befintlig teknik. Ytterligare teknik, tekniker, kostnader för föreläsare etc. bekostas av sponsorn.SFAI & AnIva-veckans vetenskapliga kommitté ska godkänna symposiets/workshopens innehåll och placerar symposiet/workshopen i passande sal.  Symposiet/workshopen annonseras tillsammans med övrigt vetenskapligt program, med tydlig information om vilket företag som är ansvarigt.
Deadline för att skicka innehållet till den vetenskapliga kommittén är den 28 februari 2022.

KONTAKT: Lotta Ahlbertz, MKON (+46-704400802, lotta@mkon.se)

Den 26 april, 2022, anordnas sponsormöte på plats på UKK. Kontakta Lotta om du inte fått en inbjudan: lotta@mkon.se Viktiga dokument och länkar för utställare och sponsorer

Information och specifikationer för den digitala montern: (kommer)
Länk till formulär för att skicka material till den digitala montern: (kommer)

Regler för inflytt, utflytt och byggnation av den fysiska montern: ladda ner
Beställning av material till montern: http://www.cityexpo.se/SFAI2022
Länk till utställningsskiss: https://indd.adobe.com/view/37c6e171-6c05-4622-a765-fed5ba0427cb

Länk till anmälan av personal i montern: https://mkon.nu/sfaianiva_2022/monterpersonal

Ladda ner sponsornivåer: ladda ner
Begär budget för SFAI & AnIva-veckan 2021: mail till lotta@mkon.se
Vetenskapligt program: program


Att tänka på!

Vi vill ha en öppen och luftig utställning och vill därför undvika montrar i form av bås.
Om man vill ha en sidovägg, får de endast gå ut en meter, även om montern har två meters djup.

Glöm inte att anmäla er monterpersonal före den 30 juni. Efter det höjs avgiften. Även den person som ingår i monterna ska anmälas via formuläret på hemsidan. Anmälan öppnar i början av januari.

Material till montern beställs från CityExpo (se blankett här ovanför). I varje monter ingår ett eluttag. Övrigt material, så som bord och stol måste beställas separat.

Deltagarna kommer att äta sin lunch och dricka sitt kaffe i utställningslokalen. Boka gärna ståbord eller en sittgrupp till er monter, så att det blir inbjudande för deltagarna att vara hos er under dessa pauser.

Vi vill be er att inte boka in möten och mindre konferenser under tiden som SFAI & AnIva-veckans program är igång. Detta för att samla alla deltagare på UKK under kongressdagarna. Kontakta gärna MKON om ni har frågor om att arrangera möten eller utbildningar under SFAI & AnIva-veckan, lotta@mkon.se.

Det finns möjilghet att vara med i SFAI & AnIva-veckans tipsrunda som kostar 1500 kronor exkl moms. Kontakta Lotta Ahlbertz , lotta@mkon.se, om ert företag vill vara med, men ni inte är anmälda ännu.

Vi ses i Uppsala!