Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Delmål för ST

Under SFAI & AnIva-veckan 2022 kommer det finnas ST-delmål som del av det ordinarie programmet, enligt nedan.
För att uppnå delmålen, måste du bevisa närvaro i salen genom att scanna din QR-kod på den anvisade iPaden. I vissa fall krävs det att du närvarat på flera sessioner för att uppnå delmål. ST-intyget kommer att finnas på din personliga sida, efter att du svarat på kunskapsutvärderingen som även den finns på din personliga sida.

OBS!
Du måste scanna dig vid båda tillfällena om det går över två sessioner.
För att få intyg måste man närvara på plats i Uppsala.


Intyg för C4 mål. Närvaro vid 4 föreläsningar med C4 mål + en av föreläsningarna markerade med X
Intyg för C5 mål. Närvaro vid 9 föreläsningar med C5 mål + en av föreläsningarna markerade med X
Intyg för C6 mål. Närvaro vid 9 föreläsningar med C6 mål + en av föreläsningarna markerade med X
Intyg för C9 mål. Närvaro vid 5 föreläsningar med C9 mål + en av föreläsningarna markerade med X

C4

Onsdag 14 september
Blockader vid kirurgi i ansikte och bröst: användbart vid många situationer! Moderatorer: Stephan Schwager, SFAIÖP.
Oväntat svår luftväg - Intubation utanför operation och IVA. Moderatorer: Pia- Maria Lodhamma, Denise Bäckström, Norrköping.
Förlossningsepiduralen – något för alla ryggar? Moderator: Birgitta Birgisdottir, Uppsala. OBS! Två sessioner!

Fredag 16 september
HBO och Dykerimedicin. Moderatorer: Jesper Johnsson, Helsingborg, Helén Seeman Lodding, Göteborg

C5

Onsdag 14 september
Blockader vid kirurgi i ansikte och bröst: användbart vid många situationer! Moderatorer: Stephan Schwager, SFAIÖP.
Oväntat svår luftväg - Intubation utanför operation och IVA. Moderatorer: Pia- Maria Lodhamma, Denise Bäckström, Norrköping.
Vatten- och elektrolyt-balans hos anestesi- och intensivvårdspatienter. Moderatorer: Robert Frithiof, Uppsala, Robert Hahn, Uppsala.
Förlossningsepiduralen – något för alla ryggar? Moderator: Birgitta Birgisdottir, Uppsala. OBS! Två sessioner!
Regionalanestesi inom dagkirurgi - bra för patient och plånboken. Moderatorer: Eva Ahlgren, Uppsala, Jenny Bång Arhammar, Danderyd.

Torsdag 15 september
Perioperativa respiratoriska strategier. Moderatorer: Gaetano Perchiazzi, Uppsala, Robert Sutterlin, Uppsala.
Nya nationella riktlinjer för omhändertagande ST av patienter med höftfraktur, ett systematiskt arbete av Nationell Arbetsgrupp (NAG) Moderatorer: Olof Wolf, Uppsala.
Safe anaesthesia for everybody: a global challenge. Michelle White, London, UK.
Högflödesgrimma och apnoisk oxygenering i teori och praktik: Användande vid elektiv och akut anestesi Moderatorer: Robert Sütterlin, SFAIÖP.
Postoperativ vård i Sverige. Var står vi idag? Moderatorer: Edit Herczeghne, Uppsala, Magnus Iversen, Stockholm.
Morfin-spinalen” – är det något att ha? Moderatorer: Jakob Walldén, Stina Hallengren.
Hur söver jag i en lågresursmiljö; praktiska tips och tricks. Moderatorer: Save Schröder, Esbjerg, Danmark, Emily Tegnell, Göteborg.
Perioperativ hemodynamik. Moderatorer: Thorey Steinarsdottir och Annika Nordenstam.

Fredag 16 september
Preoperativ fasta: de nya ESAIC-riktlinjerna Ultraljud av ventrikeln, har det ett värde? Moderatorer: Jonas Graf, SFAIÖP, Linköping, Thorey Steinarsdottir, SFAIÖP, Stockholm. OBS! Två sessioner!
Våra små ”överlevare” (GUCH) hjärtkirurgi och anestesi samt eftervård. Moderatorer: Pether Jildenstål, Göteborg och Örebro. OBS! Två sessioner!
Anestesi till den äldre patienten. Moderatorer: Per Enlöf, Göteborg.
Intensivvårdstransporter. Moderatorer: Christian Rylander, Uppsala, Daniel Löfving, Uppsala.
För mycket eller för lite syrgas under barnaåren? Moderatorer:
Operationssjukvården måste ta ett miljöansvar. Moderatorer: Charlotta Adin Bergkvist, Västerås sjukhus

C6

Onsdag 14 september
Har vi förstått skillnaden mellan ARDS och COVID-19? Läxor från fysiologin och kliniken för att optimera behandlingen.
Moderatorer: Mariangela Pellegrini, Uppsala, TBA.

Oväntat svår luftväg - Intubation utanför operation och IVA. Moderatorer: Pia- Maria Lodhamma, Denise Bäckström, Norrköping.
Stor brännskada. Moderatorer: Moustafa Elmasry, Linköping.
Vatten- och elektrolyt-balans hos anestesi- och intensivvårdspatienter. Moderatorer: Robert Frithiof, Uppsala, Robert Hahn, Uppsala.
Mekanismer för akut njurskada. Moderatorer: Robert Frithiof, Uppsala, Clair Reims- Stigare, Solna.

Torsdag 15 september
Perioperativa respiratoriska strategier. Moderatorer: Gaetano Perchiazzi, Uppsala, Robert Sutterlin, Uppsala.
Vad händer efter intensivvård? Rekommendationer, resultat och nya rön. Moderatorer: Johnny Hillgren, Gävle.
Traumatisk hjärnskada, TBI. Moderatorer: Malin Rundgren, Lund.
Tidig mobilisering och delirium – faktorer som påverkar vårdtiden på IVA. Moderatorer: Therese Åstrand, Färjestaden.
Evidence in sepsis treatment? Moderatorer: TBA.
När hjärtat stannar. Moderatorer: Ingrid Bing Andersson, Lund, Hans Friberg, Lund.

Fredag 16 september
Hur kan vi använda Frailty på IVA? Moderatorer: Camilla Brorsson, Umeå, Johanna Lyrén, Hudiksvall.
Intensivvårdstransporter. Moderatorer: Christian Rylander, Uppsala, Daniel Löfving, Uppsala.
Vad behöver anestesiologen veta om akut hjärtsvikt? Moderatorer: Erik Mörtberg, Uppsala.
Barnahjärnan på operation och IVA. Moderatorer:
Postoperativ smärta. Moderatorer: Torsten Gordh, Uppsala, Linda Block, Göteborg.
Ventilator associerad pneumoni på Covid-IVA. Moderatorer: Johan Petersson, Stockholm, Narkosläkare.

C9

Onsdag 14 september
Stor brännskada. Moderatorer: Moustafa Elmasry, Linköping.
Penetrating Trauma. Moderatorer: Malin Jonsson Fagerlund, Stockholm, Daniel Ohlén, Stockholm.
Patientcentrerat traumaomhändertagande. Moderatorer: Per Enlöf, Göteborg, Malin Jonsson Fagerlund, STockholm.

Torsdag 15 september
När hjärtat stannar. Moderatorer: Ingrid Bing Andersson, Lund, Hans Friberg, Lund.

Fredag 16 september
Bortom AHLR algoritmen. Moderatorer: Rebecka Rubenson Wahlin, Stockholm. OBS! Två sessioner!
Ventilator associerad pneumoni på Covid-IVA. Moderatorer: Johan Petersson, Stockholm, Narkosläkare.

X

Onsdag 14 september
Torsten Gordhs Högtidsföreläsning

Torsdag 15 september
Martin Hson Holmdahl Högtidsföreläsning