Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Välkommen att anmäla dig till SFAI & AnIva-veckan!

Information

Nedan finns alla olika anmälningsmöjligheter och avgifter. Även i år går det att välja att delta fysiskt på plats i Uppsala eller digitalt, men det är samma pris. Notera dock att alla som ska presentera ett abstract eller projekt måste vara på plats i Uppsala.  
Deadline för tidig avgift är den 30 juni 2022

Vid anmälan får du ange om du kommer att delta på plats eller digitalt. Notera att detta val är bindande och ändring görs endast mot en administrativ avgift. 

Klicka här för att läsa våra Allmänna villkor

Samtliga priser nedan visas exklusive moms.

Vad ingår?

- tillgång till det vetenskapliga programmet (om inte annat anges)
- fika/lunch (för de som deltar på plats)
- välkomstmingel (föranmälan är obligatorisk)
- närvarointyg via epost efter SFAI & AnIva-veckan


Ska du anmäla klinikbiljetter? Klicka här


Ordinarie anmälan

De flesta av er kommer att anmäla er under den ordinarie anmälan. Medlemsavgiften är för dig som är medlem i SFAI eller AnIva. Är du inte medlem än? Läs mer och ansök här: SFAI.se eller AnIva.se

Tidig anmälan

Medlem: 3 700 kr
Icke medlem:
4 500 kr
En dag - medlem: 
1 850 kr
En dag - Icke medlem: 
2 250 kr
Pensionär: 
1 900 kr

Sen anmälan

Medlem: 4 400 kr
Icke medlem: 
5 400 kr
En dag - medlem: 
2 200 kr
En dag - Icke medlem: 
2 700 kr
Pensionär:
1 900 kr

Anmälan på plats

Medlem: 4 940 kr
Icke medlem:
5 900 kr
En dag - medlem:
2 740 kr
En dag - Icke medlem:
 2 950 kr
Pensionär: 
2 400 kr


Anmälan Student (ssk & läkare) & ST-läkare

Du som är student (ssk & läkare) eller ST-läkare anmäler dig via ett separat anmälningsformulär. För er kan vi erbjuda olika typer av reducerade avgifter. Självklart finns det även ovan ordinarie alternativ att välja i detta formulär.

Gå 3 betala för 2 (gäller ST-läkare)
För att så många av er ska kunna ha chansen att delta under SFAI & AnIva-veckan har vi tagit fram ett pris där ni anmäler tre personer men endast betalar för två (den totala summan av de tre anmälningarna motsvarar två anmälningar till ordinarie pris icke medlem). Krav för denna avgift är att alla tre måste anmälas samma dag och att ni i formuläret under ”Övriga önskemål” skriver namnen på de som ingår i er trio.

ST-läkare med Specialist
Du som är ST-läkare kan även anmäla dig i team med en specialist. Krav för denna avgift är att båda måste anmälas samma dag och att du i formuläret under ”Övriga önskemål” skriver namnet på den specialist du är i team med. Specialisten anmäls via den ordinarie anmälan.

Studenter (ssk & läkare)
Som student deltar du fritt om du endast deltar den dagen du ska presentera ditt projekt. Önskar du delta fler eller samtliga dagar har vi tagit fram en reducerad avgift för dig.

Tidig anmälan

Gå 3 betala för 2: 3 000 kr
ST-läkare med specialist:
1 900 kr
Student ”presentatör": 
Fritt en dag
Student alla dagar:
1 900 kr

Sen anmälan

Gå 3 betala för 2: 3 600 kr
ST-läkare med specialist:
2 100 kr
Student ”presentatör": 
Fritt en dag
Student alla dagar:
 2 100 kr

Anmälan på plats

Gå 3 betala för 2: 3 940 kr
ST-läkare med specialist:
2 400 kr
Student ”presentatör": 
Fritt en dag
Student alla dagar:
 2 400 kr


Anmälan för dig med aktivt deltagande

Du som ska delta i programmet under SFAI & AnIva-veckan anmäler dig via formuläret ”Anmälan för aktivt deltagande”. Det gäller dig som ska föreläsa, moderera eller presentera ett abstract. Notera att reducerad avgift gäller endast den som presenterande författaren av abstractet, inte medförfattare.

Ni får samma reducerad anmälningsavgift fram till SFAI & AnIva-veckan börjar. Har du inte anmält dig innan du kommer på plats får du dock betala ett högre pris. Passa därför på att anmäla dig så tidigt som möjligt.

Om du önskar delta i det sociala programmet, förmöten, workshops eller lunch med en expert, står du för detta själv. Det gäller även din logi och resa till och från Uppsala.

Tidig anmälan

Föreläsare: 1 900 kr
Moderator: 1 900 kr
Abstractpresentatör: 1 900 kr

Sen anmälan

Föreläsare: 1 900 kr
Moderator: 1 900 kr
Abstractpresentatör: 1 900 kr

Anmälan på plats

Föreläsare: 2 400 kr
Moderator: 2 400 kr
Abstractpresentatör: 2 400 kr


Anmälan av monterpersonal

All personal som ska finnas på plats under SFAI & AnIva-veckan måste anmälas. Vill ni anmäla fler personer än det antal som ingår i ert sponsor/utställarpaket görs detta mot en avgift.

Välj att anmäla er extra personal till en reducerad avgift (Monterpersonal - extra) utan tillgång till det vetenskapliga programmet, eller till ordinarie avgift (se ovan) om ni vill ha tillgång till det vetenskapliga programmet.

Klicka här för att se informationen om de olika sponsor- och utställarpaketen

Tidig anmälan

Monterpersonal (ingår i paket): 0 kr
Monterpersonal - extra: 1 900 kr

Sen anmälan

Monterpersonal (ingår i paket): 0 kr
Monterpersonal - extra: 2 200 kr

Anmälan på plats

Monterpersonal (ingår i paket): 0 kr
Monterpersonal - extra: 2 500 kr